Siyaset, toplumu mutlu kılma sanatıdır.

Siyaset bireye, topluma mutluluk vermelidir.

Siyasetçi de siyasetin hedef aldığı alanda saadetli ve mutlu olmalıdır.

Siyasetin bu boyutu tamamen psikoloji ile alakalıdır.

Duygusal bir varlık olan insan siyaseti de duygularıyla yapar.

Her siyasi faaliyet birey ve toplum üzerinde psikolojik bakımdan etkilidir ya da etki yaratmalıdır.

Psikolojik etkenler siyasette önemlidir.

Psikolojik etken birey ve toplum üzerinde önemli etkiler yaratır.

Siyasetin kişilerarası ve ailevi boyutu da söz konusudur.

Siyaset kişilerarasında ve aile de kaygı ve endişe yaratmamalıdır.

Nihayetin siyaset bir amaç değil, araçtır.

Siyaset insanları mutlu kılma sanatıdır.

Siyaset toplumu saadete ve huzura ulaştırma sanatıdır.

Bu nedenle siyaset açısından ifade edersek, birey ve toplum açısında n hem kişilerarası ilişkiler hem de ailevi ilişkiler bütüncül yaklaşmalıyız.

Siyasetin birey ve toplum üzerinde olduğu kadar aynı zamanda ulusal mekanizma açısından ilgili bir boyutu söz konusudur.

Siyaset dediğimiz şey, ortak müşterekte yapılması ve kullanılması gereken bir araçtır.

Siyaset bir araç olmakta çıkıp bir amaç olduğunda siyaset dediğimiz şey insanları böler.

İnsanlar arasında kutuplaşmalar yaratır.

Siyaset kendimiz, toplumumuz ve ulusal açılardan fayda yaratmıyorsa millet olarak düşünmek zorundayız.

Siyaset dediğimiz şey asgari müştereklerde birleşmeği gerektirir.

Milli birlik konusunda tartışmamayı, bir araya gelmeyi…

Nedir bunlar?Öncelikle teröre bakış açısı, siyasi tarafların aynı olmalıdır.Dış politika konusunda da milli çıkarlarımız önemlidir.

Milli çıkarlarımıza zarar verecek bir bakış açısı siyasette olmamalıdır.

Elbette her şeyde olduğu gibi, siyasette ana kaynak insandır.İnsan dediğimiz varlık duygusal bir varlıktır.

Doğal olarak insan da duygusal iniş çıkışlarla dalgalanacak ancak millî meselelerde asgari müştereğe sahip olacaktır.

Millî meselelerde asgari müştereğe sahip bir siyaset tamamen toplumun, yani milletin mutluluğunu esas alarak, milletin saadetini amaç edinmektir.

Asgari müşterek bir anlayışa sahip ve milli meselelere bütüncül yaklaşıldığında dostlarımıza, sevdiklerimize, arkadaşlarımızla da aramızda bir sorun olmayacaktır.

Farklı bakış açılarına sahip olacağız ama farklı partilerde de yer alabileceğiz.

Ancak muhalefet ve iktidar partilerinin özellikle millî meselelerde asgari müşterekte birleşmesi önemlidir.

Asgari müştereklerimiz millî bakış açımızdır.Asgari müştereklere rağmen muhalefet ve iktidar partileri arasında önemli farklılıklar olacak ancak yine de bu farklılaşmanın yarattığı duygusal çatışmalar, hatta eksiklikler ve bunların yarattığı duygusal sonuçları toplumun faydasına çevirecek bir siyasi birlikteliğimizi sağlayacak bir metodoloji bulunmalıdır.

Örneğin siyasi arenada yer alan partilerin PKK’ya bakış açıları ne kadar millî ve asgari müştereğe sahiptir.

Bu konu sorgulanmalıdır.Bu millî bir bakış açısını gerektiren bir müşterek konudur.

PKK konusunda bütün siyasi partilerin Türk milletinin menfaatleri noktasında bir bakış açısına sahip olması gerekir.PKK gibi bir terör örgütüne devlet nasıl tavır alıyorsa, siyasi partiler de o tavrı olmak zorundadır.

Bu bir millî meseledir ve asgari müşterekle bakmaya ihtiyaç duyar.Bakılamıyorsa o partinin de varlığını tartışmak bu milletin hakkıdır.Unutmayın insanın duygusal tepkilerinin arkasında her zaman bir mantık vardır.Milletlerin de öyle, milletlerinde milli bir mantığı vardır. Bu mantık millî meselelere asgari bir bakış açısı gerekliliğini ortaya koyar.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz