2021 YILINDA 19 001 GİRİŞİM FAALİYETTE BULUNDU

  • Eklenme Tarihi :28.09.2022 | 11:42
  • Muhabir :

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2021 yılında 19 001 girişim faaliyette bulundu.

2021 YILINDA 19 001 GİRİŞİM FAALİYETTE BULUNDU

Finansal hizmet faaliyetlerinde 255 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 68 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 678 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 436 milyar 93 milyon TL, üretim değeri ise 592 milyar 14 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin %87,3'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, %8,0'ı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, %4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise %80,7'si finansal hizmet faaliyetlerinde, %14,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, %4,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer %39,5 artarken, üretim değeri %13,2 arttı.

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %39,5, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %30,7, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise %58,0 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %9,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %41,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise %5,8 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda 2020 yılında 312 bin 221 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2021 yılında 316 bin 279 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın %70,2'sini finansal hizmet faaliyetlerinde, %6,6'sı sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, %23,2'sini ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

PERSONEL MALİYETİ 62 MİLYAR 8 MİLYON TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin %81,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, %8,1'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, %10,7'si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin %85,3'ü maaş ve ücretlerden, %14,7'i ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

MALİ ARACI KURULUŞLARDA ÜCRETLİ KADIN ÇALIŞAN ORANI %47,6 OLDU

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 143 bin 847 iken erkek personel sayısı 158 bin 516 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı %47,6, ücretli erkek çalışan oranı ise %52,4 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda 2021 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay  %75,4 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay %16,2 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde %8,4 oldu. (Haber Merkezi)