Devlet açığı tahmini olarak açıklandı!

  • Eklenme Tarihi :08.10.2022 | 14:08

Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranı 2021 yılında %1,1 oldu.

Devlet açığı tahmini olarak açıklandı!

 

Genel devlet açığı 2021 yılında 79 milyar 74 milyon TL olarak tahmin edildi ve bir önceki yıl %4,6 olan genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı %1,1'e düştü. Mahalli idareler alt sektörü 2021 yılında fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021 yılında %41,8'e yükseldi. Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon TL'ye yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı %31,4'e yükseldi. Genel devlet toplam harcamaları 2021 yılında 2 trilyon 358 milyar 179 milyon TL'ye yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı %32,5'e düştü. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020 yılında %47,4 iken 2021 yılında %45,3'e düştü. Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı %27,2'ye yükselirken, net sosyal katkıların payı ise %27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı %0,2'ye yükseldi.