KADININ EKONOMİDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK EŞİTLİK KONUSUDUR

  • Eklenme Tarihi :28.03.2024 | 11:47
  • Muhabir :Haber Merkezi

KADININ EKONOMİDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK EŞİTLİK KONUSUDUR

Hatay Kadın Girişimcileri Derneği(KAGİD) Başkanı Çiğdem Kıral, kadınların ekonomideki rolünü güçlendirmenin, sadece bir ekonomik mesele olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir adalet ve eşitlik konusu olduğuna vurgu yaptı.

 

Sembol olarak gördüğü 8 Mart’ta dile getirilen temenni ve söylemlerden kadınların her zaman ekonomideki varlığını ve etkisini artırmak için zorunluluk oluşturan adımlar atılması gerektiğini savunan KAGİD Başkanı Kıral, “Kadınların işgücüne katılımı, ekonomik büyüme ve kalkınma için kritik bir öneme sahiptir. Ancak, hala birçok engelle karşılaşmaktayız. Kadınların işgücüne katılımını artırmak için eğitim fırsatları ve kreş hizmetleri gibi desteklerin sağlanması gerekmektedir” ifadesini kullandı.

KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞU ÇALIŞMALARI ÖNEMLİDİR

Kadın girişimcilerin sayısını artırmak, ekonomide çeşitliliği ve yeniliği teşvik etmenin önemine de değinen Başkan Kıral, “Kadınlar genellikle finansal kaynaklara ve işletme becerilerine erişimde zorluklarla karşılaşmaktadır. Kadın girişimcileri desteklemek için finansal kaynaklar ve işletme eğitimleri sunulmalıdır. Kadınların eğitim seviyelerini yükseltmek ve mesleki becerilerini geliştirmek, onların ekonomide daha güçlü bir konuma gelmelerini sağlayacaktır. Kadınlara yönelik eğitim ve mesleki gelişim programlarına daha fazla yatırım yapılmalı ve erişimleri kolaylaştırılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konuları, kadınların ekonomide daha adil bir şekilde temsil edilmesi için önemlidir. Ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların güçlenmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve kadın hakları savunuculuğu çalışmaları önemlidir” dedi.

KADININ GÜÇLENMESİNİ ARTTIRMAK ZORUNLULUKTUR

Kadınların ekonomideki rolünü güçlendirmenin sadece kadınlar için değil, toplumun genel refahı için de önemli olduğunun gerekliliğini savunan Kıral, işgücüne katılımın artırılmasının, girişimcilik ve işletmecilik desteklerinin sağlanması, eğitim ve beceri geliştirme programlarının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan çalışmaların, kadınların ekonomide daha etkin bir şekilde yer almasını sağlayacağını ifade ederek, açıklamasında şu görüşü de paylaştı: “Bu şekilde, daha adil ve kapsayıcı bir ekonomik büyüme ve kalkınma sağlanabilir. Çünkü tüm adımlar 6 Şubat sonrası deprem bölgesinde yaşayan kadının dayanıklılığını, güçlenebilmesini artırmak için zorunluluktur.”