MÜLKİYET HAKKININ SUİSTİMAL EDİLMESİ KORKUNÇ - Hatay Söz Gazetesi

MÜLKİYET HAKKININ SUİSTİMAL EDİLMESİ KORKUNÇ

  • Eklenme Tarihi :07.06.2024 | 18:53
  • Muhabir :Haber Merkezi

MÜLKİYET HAKKININ SUİSTİMAL EDİLMESİ KORKUNÇ

YP: Mülkiyet Hakkının Suistimali Korkunçtur6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da tepkilere yol açan 'rezerv' alanlarına yönelik açıklama yapan Yenilik Partisi Parti Sözcüsü Doç.Dr. Kemal Çiftçi, mülkiyet hakkının suistimal edilmesini korkunç olarak değerlendirdi.

Hatay’daki Rezerv Yapı Alanları hakkında açıklamada bulunan Çiftçi, "Kamuoyunda 'rezerv alan düzenlemesi' olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da, 7471 sayılı Kanun ile 9 Kasım 2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler yapılmıştır. Kanun değişikliği ile mevcut Kanun’da yer alan 'rezerv yapı alanı' tanımından 'yeni yerleşim yeri olarak' ifadesi kaldırılmış; böylece yeni veya var olan yerleşim alanlarının rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesine olanak oluşturulmuştur. Söz konusu Kanun’da yapılan değişiklikle, maliklerin rızası aranmadan mülklerinin rezerv yapı alanı kapsamına alınması mümkün kılınmıştır ve Kanun değişikliği sonrasında rezerv yapı alanı sınırları içinde kalan yapıların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması için mülk sahiplerinin rızası aranmamaktadır" dedi.

Rızaları alınmaksızın mülklerine adeta devletçe el konulan maliklerin, oluşacak inşa maliyetlerini de üstlenmelerinin istendiğine değinen Çiftçi, "İlaveten, mülk sahipleri, yeniden inşa sürecinde ne kadarlık bir maliyetle karşılaşacaklarını da bilmemektedirler" ifadesini kullanarak, mülkyet hakları ihlaline son verilmesini önerdi.

HAK İHLALİ     

 Kanun değişikliğinin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 14 Kasım 2023 tarihli kararıyla, Türkiye’de ilk kez bir yerleşim yerinin,  6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerin başında gelen Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde, 207 Hektarlık (sekiz mahalle) alan ile Samandağ’ın Atatürk mahallesinde de 1,60 hektarlık alanın rezerv yapı alanı olarak ilan edildiğini ifade eden Yenilik Partisi Sözcüsü Çiftçi, "Hatay’ın Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerindeki rezerv yapı alanı ilanından, takriben 50 bin civarında yurttaşımız etkilenmekte olup, yurttaşlarımızın Anayasamızdan kaynaklanan mülkiyet hakları ihlal edilmekte ve hakları için ilave iptal davası açmak zorunda kalmaktadırlar. Mülkiyet hakkının devlet tarafından bu şekilde keyfi uygulamayla suistimal edilmesi korkunçtur ve tam bir faciadır. Hatay halkı ilk faciayı depremde yaşamıştır; bu 'rezerv yapı alanı' uygulaması ikinci bir faciayı teşkil etmektedir.  Hataylı yurttaşlarımızın Anayasamızın 35. maddesinde yer alan mülkiyet haklarının ihlaline son verilmelidir. Ayrıca; Anayasamızın 57 maddesinde yer alan konut hakkı uyarınca konut ihtiyaçları da devletçe karşılanmalıdır. Yenilik Partisi olarak mülkiyet hakları ihlal edilen ve depremden kaynaklanan mağduriyetleri hâlâ giderilememiş bulunan Hataylı yurttaşlarımızın yanlarında olduğumuzu; kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.