Öğrenci başına eğitim harcaması 15 bin 500 TL oldu

  • Eklenme Tarihi :13.12.2022 | 14:08
  • Muhabir :

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi yükseköğretim oldu

Öğrenci başına eğitim harcaması 15 bin 500 TL oldu

Eğitim harcamaları %27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu
Türkiye'de eğitim harcamaları 2021 yılında 2020 yılına göre %27,1 artarak 344 milyar 341 milyon TL oldu. 2021 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok yükseldiği eğitim düzeyleri; %37,7 ile yükseköğretim ve %28,3 ile ortaokul oldu.

Eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2020 yılında %5,4 iken, 2021 yılında %4,8 oldu. Devlet eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı ise 2020 yılında %4,0 iken, 2021 yılında %3,4 oldu.

Eğitim harcamaları hizmet sunucularına göre değerlendirildiğinde; devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların %35,6'sını yükseköğretim, %22,3'ünü ortaöğretim oluşturdu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların, %39,5'i yükseköğretime, %34,4'ü ortaöğretime yapıldı.
Türkiye'de 2021 yılında yapılan eğitim harcamalarının %72,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %22,0 oldu.


Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2020 yılında 12 bin 311 TL iken, 2021 yılında 15 bin 500 TL olarak gerçekleşti.
Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2021 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 28 bin 597 TL ile yükseköğretim oldu.


Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %25,9 arttı. Öğrenci başına eğitim harcamalarının 2021 yılında 2020 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi %37,7 ile yükseköğretim oldu. Bunu %31,9 ile ortaokul takip etti. (Haber Merkezi)