TKDK’DAN 2. ÇAĞRIDA DEPREM İLLERİNE ENERJİ AYRICALIĞI - Hatay Söz Gazetesi

TKDK’DAN 2. ÇAĞRIDA DEPREM İLLERİNE ENERJİ AYRICALIĞI

  • Eklenme Tarihi :07.07.2024 | 11:54
  • Muhabir :Haber Merkezi

TKDK’DAN 2. ÇAĞRIDA DEPREM İLLERİNE ENERJİ AYRICALIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanı’nı yayımlandı.
80 Milyon Avro toplam destek bütçesi olan 2. Başvuru Çağrı İlanı döneminde, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri başlığı altında Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkârlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Kültür Balıkçılığı, Makine Parkları ile Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine-ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderleri desteklenecek. Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacak.
IPARD-II Programı 2. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcılar proje başvurularının online sistem kayıtlarını 12 Temmuz–16 Ağustos 2024 tarihleri arasında 
https://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuru paketlerini de 29 Ağustos 2024 tarihine kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebilecekler.
“IPARD-III Programı gereğince; Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde hibe oranı yüzde 60 olup genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70’e kadar çıkabilecek. Ayrıca projede atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için de o harcamaya özel ilave olarak yüzde 10 oranında hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvurularındaki toplam hibe oranı ise yüzde 75’i geçemeyecek.
“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.
Deprem Afetinden Etkilenen İllerde Yenilenebilir Enerji Sektörü Özelinde Düzenleme
IPARD Programı kapsamında desteklenen ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri’ altındaki yenilenebilir enerji sektörü projeleri değerlendirilirken başvuru sahiplerinin son 3 yıllık dönemdeki elektrik tüketim verileri incelenecek.
Bu çerçevede, IPARD III Programı 2. Başvuru Çağrı İlanında 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde yenilenebilir enerji projesi başvurusunda bulunacak girişimcileri mağdur etmemek amacıyla istisnai bir düzenleme yapıldı.
“06 Şubat 2023 tarihinde; deprem afetinden etkilenen ve bu nedenle faaliyetlerine ara veren veya kapasite azaltmak durumunda kalan başvuru sahipleri tarafından, afetten etkilenen ilgili illerde 302-7. Yenilenebilir Enerji Sektörü kapsamında sunulacak projelerde, talep edilmesi durumunda üretime esas güç değerinin belirlenmesi için deprem öncesi dönem elektrik tüketim verileri dikkate alınacak. Önceki dönemlerde en az 1 tam yıllık elektrik tüketiminin olmaması halinde, elektrik tüketiminin olduğu süre baz alınarak (örneğin 4 ay), yıllık tüketim miktarı oransal olarak belirlenecektir (4 aylık tüketim *3 = Yıllık tüketim).
Deprem nedeniyle eski tesisi orta ve ağır hasar nedeniyle artık kullanılmayan/yıkılan ve yeni bir tesiste faaliyet gösteren işletmeler içinse, ilgili durumu resmi olarak belgelendirmeleri halinde, eski tüketim değerlerine bakılmaksızın maksimum 300kWe’ye kadar bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerine kadar destek verilecek. Bu kapsamda, başvuru yapacak başvuru sahiplerinin ilgili belgelerini bir dilekçeyle birlikte başvuru paketine ek olarak sunmaları gerekmektedir.”