ÜÇ ÇEŞİT FAİZ-ENFLASYON SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ VAR

  • Eklenme Tarihi :16.06.2023 | 13:36

İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulla Sakallı, üç çeşit faiz-enflasyon sebep ve sonuç ilişkisinin olduğunu bildirdi.

ÜÇ ÇEŞİT FAİZ-ENFLASYON SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİ VAR

Sakallı yaptığı açıklamada, “Üç çeşit Faiz-Enflasyon sebep-sonuç ilişkisi vardır. Birincisi arz-talep dengesizliğinden oluşan faiz-enflasyon ilişkisi. Burada arz talebi karşılayamazsa artan enflasyonla beraber faizler düşer. Bunun önüne geçmek için üretimi ihtiyaç düzeyine arttırmak gerekir.

İkincisi ise maliyet enflasyonu. Burada üretilen ürünler için maliyetler kontrolsüz ve sürekli artarsa faiz ve enflasyon doğru orantılı bir şekilde artar.

Üçüncüsü ise karma enflasyon-faiz ilişkisidir. Burada hem arz-talep dengesinde sıkıntı mevcut iken, maliyetlerde de sürekli bir artış olmaktadır. En tehlikeli sebep-sonuç ilişkisi bu tiptedir. Burada çok dikkatli ve kademeli bir ekonomi tedbirleri alınmalıdır. Sadece arz-talep dengesine bakarak, sadece faizi değiştirerek yada sadece maliyetleri düşürerek enflasyonla mücadele olamamaktadır. Bunun için çok iyi eğitilmiş bir makro ekonomik model kullanılmalıdır. Ancak o şekilde enflasyon ve faiz ile doğru bir şekilde mücadele edilebilir.

İşte ülkemizin sahip olduğu enflasyon-faiz sebep-sonuç ilişkisi bu şekildedir. Çözüm için sadece bir kısıta bakılmamalı ve enflasyon ile mücadele topyekün başlatılmalıdır. Başlangıç noktası ise, üretimin her alanda tekrar hayata geçirilmesi olmalıdır. Akabinde özellikle enerjide dışa bağımlılık yenilebilir enerji kaynakları ile minimalize edilmelidir.” dedi. (Haber Merkezi)