YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

  • Eklenme Tarihi :08.01.2024 | 00:02
  • Muhabir :Haber Merkezi

YAYLADAĞI ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

YAYLADAĞI

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .54433840-2022/27-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Yayladağı  Asliye Ceza Mahkemesince; sanık Mehmet ve Fadile oğlu 01/08/1992 Yayladağı d.lu AHMET UĞURLU hakkında Mala zarar verme suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 2022/27 Esas, 2023/119 Karar sayılı ilamı ile sanık  hakkında aynı suç  maddesi uyarınca 2000 TL ADLİ PARA CEZASI  İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

Gerekçeli kararın MÜŞTEKİ ISSAM SHBIB'a (Hassan  ve Elham oğlu 10/01/1980 Damascum d.lu) tebliğ edilmesi gerektiği, ancak müştekinin adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın  tebliğinden itibaren 15 gün içinde müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve müştekinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize  veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle uyarlama yargılamasına konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 03/01/2024