JEOÇEŞİTLİLİĞİMİZİ YOK ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

  • Eklenme Tarihi :05.10.2022 | 14:23
  • Muhabir :

Hatay Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Rasim Can, dünyadaki Jeoçeşitliliğin insan eliyle yok edildiğini bildirdi.

JEOÇEŞİTLİLİĞİMİZİ YOK ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

6 Ekim Uluslar arası Jeoçeşitlilik Günü dolayısı ile yazılı bir açıklama yapan Can, “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)’nun 2021 yılında gerçekleştirilen 41. Genel Konferansında, her 6 Ekim gününün “Uluslararası Jeoçeşitlilik Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.” dedi.

DÜNYA JEOÇEŞİTLİLİK GÜNÜ’NÜN AMAÇLARI

Dünya Jeoçeşitlilik Günü ile hedefin eşsiz güzelliğe sahip gezegenimizde, jeolojik çevre ile tüm canlılar arasında var olan yaşamsal öneme sahip bağ hakkında jeoçeşitlilik aracılığıyla farkındalık yaratmak olduğunu belirten Can, “Toplumun; jeoçeşitliliğe sahip bir gezegende yaşamaktan nasıl fayda sağladığını, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile toprağın korunmasının öneminin anlaşılmasını teşvik etmek. Jeoçeşitliliğin insanlığa, yaşamını sürdürebilmesi için mekân oluşturduğu ve  başta besin zincirinin temel halkası olan toprak olmak üzere zengin doğal kaynaklar sunduğunu anlatmak.”

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KAYBI PROBLEMLERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERİ SUNMAK

“Dünya mirası varlıkları, jeositleri korumak, yönetmek ve yerel kalkınmaya öncülük etmesini sağlamak amacıyla jeoparkların ve diğer koruma alanlarının oluşturulmasını, bu konularda projelerin geliştirilmesini desteklemek ve kültürel miras alanlarıyla yakın bağlantılarını vurgulamak. Yerbilimleri eğitimi aracılığıyla insanoğluna doğal kaynak kullanımı, doğa kaynaklı afetleri önleme ve azaltma, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hafifletilmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı problemlerine sürdürülebilir çözümleri sunmak.”

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK

“Yerbilimsel bilginin BM 17. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (Gündem 2030), Afrika Birliği tarafından tanımlanan öncelikli 20 hedef alana (Gündem 2063) ve Küçük Ada Gelişmekte Olan Devletler Hızlandırılmış Eylem Modellerine (SAMOA Pathway) ulaşılmasında vazgeçilmez önemine dikkat çekmek. Ülkeler, toplumlar, araştırma kurumları, akademiler, endüstri, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki faaliyetleri koordine ederek yerbilimleri, araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarında uluslararası işbirliğini geliştirmek.”

DÜNYA ÇAPINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR KUTLAMADIR

“Genç, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki kız öğrencileri, yüksek veya daha ileri eğitime çekmenin bir yolu olarak yerbilimlerindeki profesyonel kariyer çeşitliliğini teşvik etmek. Gibi jeoçeşitliliğin bir çok yönünü tanıtmak ve her yıl 6 Ekim’de Dünya’nın dört bir yanındaki insanları, toplulukları, kuruluşları ve ülkeleri bir araya getirerek, jeoçeşitliliğin önemi konusunda farkındalık yaratılması ile ortak çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek amacıyla dünya çapında gerçekleştirilen bir kutlamadır.” dedi.

YETERİNCE YARARLANDIĞIMIZ SÖYLENEMEZ

Can açıklamasını şöyle sürdürdü, “Ülkemiz; jeolojik özelliklerinin bir sonucu olarak dağlar, vadiler, kanyonlar, şelaleler, buzul gölleri, sulak alanlar, denizler, tuzlalar, mağaralar, peribacaları, ilginç kıyı alanları ve yapıları gibi çok sayıda jeomorfolojik yapının yanında, fosil buluntu alanları, bir kez yok edildiğinde bir daha yerine konulması imkansız jeolojik yapı ve şekillere sahip olmasına rağmen,  bu jeoçeşitliliğimizin farkında olduğumuz veya sahip çıkıp bundan yeterince yararlandığımız söylenemez.”

JEOLOJİK VARLIKLARIMIZI KORUMAYA DAVET EDİYORUZ

“Sonuç olarak TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ülkemizin biyoçeşitliliğinin üzerinde veya içinde gelişerek çeşitlendiği jeolojik miras niteliğindeki alanlarının bilinçsizce tüketilerek yok edilmesinin önlenmesi amacıyla;  TBMM başta olmak üzere ilgili kurumları jeoçeşitliliğimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusundaki yasal düzenlemeleri geciktirmeksizin gerçekleştirmelerini ve belediyeler başta olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini jeoçeşitliliğimizi oluşturan jeolojik varlıklarımızı korumaya davet ediyoruz.” dedi.