MESLEĞİMİZİ YAPAMAZ DURUMA GELDİK

  • Eklenme Tarihi :08.07.2022 | 09:59

Hatay Barosu Avukatları dün bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

MESLEĞİMİZİ YAPAMAZ DURUMA GELDİK

Duruşmalara katılmayan Avukatlar uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İstanbul Barosu Avukatlarından Servet Bakıroğlu’nun katillerini kınadı. Adliye önünde yapılan eylemde konuşan Hatay Barosu Genel Sekreteri Oya Mıstıkoğlu, Avukatların uzun bir süredir yaşamakta oldukları sosyo-ekonomik sorunların, son dönemde ülke çapında yaşanan ekonomik ve mali olumsuz tabloyla birlikte, olağan dışı bir şekilde arttığını söyledi.

 

GİRİŞİMLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

Bu durumun pek çok meslektaşının mesleğini sürdürebilmesini imkânsız kılacak bir hâle evrildiğini belirten Mıstıkoğlu, “Avukatların karşı karşıya kaldıkları ekonomik şiddetin boyutları, başta mesleğe yeni katılan meslektaşlarımız olmak üzere her birimizin hayatlarını derinden etkileyecek, avukatlık ve savunma hizmetlerinin verilmesini engelleyecek seviyeye ulaşmıştır. Türkiye Barolar Birliği’nin ve baro yönetimlerimizin bu büyük çaplı sorunun derinleşmesinin önüne geçilebilmesi için yaptığı uyarılar ve girişimler maalesef görmezden gelinmiştir.” dedi

GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VURGULANDI

4 Haziran 2022 günü gerçekleştirilen 1. Değerlendirme Toplantısı sonunda hazırlanan ve Baro Başkanları ile Genel Kurul Delegeleri tarafından imzalanarak kamuoyuna bir deklarasyon açıklandığını belirten Mıstıkoğlu, “Açıklanan deklarasyonda, avukatlık faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılmaması ve avukatların içinde bulunduğu ekonomik zorlukların giderilmesine yönelik adımların ivedilikle atılmaması hâlinde, yeni adli yılın açılışıyla birlikte uluslararası sözleşmelerin, Anayasa’nın ve kanunların avukatlara tanıdığı demokratik hakların kullanılması hususunda bir an bile tereddüt edilmeyeceği; içinde bulunulan koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkisinden alınan haklara dayanarak aşamalı eylem planlarının hayata geçirme kararlılığında olunduğu güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.”

TÜRKİYE BARALOR BİRLİĞİ PAYLAŞTI

“Bugün geldiğimiz aşama itibariyle; 5 Temmuz 2022 günü Türkiye Barolar Birliği yöneticileri ile Baro Başkanlarından oluşan bir heyetin Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdikleri; görüşmede Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde meslektaşlarımızın bugüne kadarki kayıplarını telafi edecek ve önümüzdeki süreçte de mağdur etmeyecek şekilde artış yapılarak, CMK Ücret Tarifesi’nin de, mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde belirlenmek suretiyle 2023 yılı tarifelerinin yeni adli yılın açılışından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulacağı hususlarında görüş birliğine varıldığı, Türkiye Barolar Birliği tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.”

TAKİP EDECEĞİZ

“Israrlı ve kararlı tavrımızın bir sonucu olarak, Adalet Bakanlığının 2023 yılı tarifelerini TBB ile ortak çalışma ile Eylül ayı içerisinde yayınlamak yönündeki görüş birlikteliğini olması gereken bir yöntem olarak olumlu karşılıyoruz. Öte yandan, gerek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde gerekse CMK Ücret Tarifesi’nde avukat kamuoyunun beklentilerini karşılayacak bir artışın yapılıp yapılmayacağını da yakından ve hassasiyetle takip edeceğimizi şimdiden ifade ediyoruz. Bizler, baro yönetimleri olarak, 4-5 Haziran 2022 Deklarasyonu’nda ortaya konan iradenin arkasında olduğumuzu, meslektaşlarımızın başta ekonomik olmak üzere her türlü sorunlarının çözümü için kararlılıkla hareket edeceğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.” dedi. (Yaser ÇAPAROĞLU)