MÜLKİYET HAKLARI KORUNACAK

  • Eklenme Tarihi :03.02.2024 | 15:22
  • Muhabir :Haber Merkezi

MÜLKİYET HAKLARI KORUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri, Hatay’da depremzede vatandaşların mülkiyet haklarının korunacağını açıkladı.  Yüzyılın afetinin ardından deprem illerinde rezerv alan ilan edilen yerlerdeki dönüşümde tüm vatandaşların anayasanın güvencesinde olan mülkiyet hakkı korunacak. Hatay şehir merkezinde 207 hektarlık alan eski günlerine kavuşturulacak. Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminin yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için devlet-millet iş birliği ile var gücü ile çalışılıyor. En büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya ilçesinde imar çalışmaları devam ederken rezerv yapı alanı ilan edilen 207.35 hektarlık alan uzun zamandır tartışma konusu. Depremzede vatandaşların kafasında birçok soru işareti var. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı yetkilileri depremzede vatandaşların mülkiyet haklarının korunacağını ve bu alanda mülkiyeti olan vatandaşlara yeni yapılacak konut ve iş yerlerinin verileceğini, mülksüzleştirmenin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtiyor. 

 

HAK SAHİPLERİNE VERİLECEK REZERV YAPI ALANI NE DEMEK?

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde; Rezerv Yapı Alanı "6306 sayılı kanunda gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın veya İdare'nin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlar" olarak tarif edildi. Rezerv alanı olarak ilan edilen yerler ilandan sonra tamamen devlete mi ait oluyor? Mülkiyet hakkı, Anayasa'nın 35. maddesi ile korunan bir hak olup, 6306 sayılı kanunda yapılan uygulamalar mülkiyet hakkını ihlal eden bir işlem değil. Kanunda uygulama gören alanlarda hak sahipliği taşınmazlarının değeri tespit edilmek suretiyle taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakları korunuyor.

DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENEN HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE 'ŞEHİR MERKEZİ' OLARAK ADLANDIRILAN; YERLEŞİMİN EN YOĞUN OLDUĞU 207.35 HEKTARLIK BÖLGE REZERV ALANI İLAN EDİLDİ. SEBEBİ NEDİR?

Hasarın büyüklüğü dikkate alındığında, kentin parçacıl uygulamalarla yapı bazında yeniden inşası olanak dâhilinde değil. Bütüncül olarak yeniden ele alınıp şehir merkezi olarak adlandırılan Antakya ve Defne İlçelerinde yaklaşık 207,35 hektar alanda, iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları önceliklendirildi. Antakya kent merkezinin yeniden eski günlerine kavuşturulması hedefleniyor. Bölgenin özgün mimarisine ve geleneksel dokusuna uygun iyileştirme, tasfiye ve yenileme yürütülüyor. Vatandaşların, başka bir alana gönderilmesi söz konusu değil. Yapılan konut ve işyerleri hak sahiplerine verilecek. REZERV YAPI ALANI İLAN EDİLEN BÖLGELERDE TAŞINMAZI OLAN VATANDAŞLAR HAK KAYBINA UĞRAYACAK MI? Depremden önce vatandaşların sahip olduğu taşınmazların büyüklüğü, niteliği tespit edilerek vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamamaları sağlanacak. Depremden önce sahip oldukları taşınmazlarına karşılık; kıymet takdir bedelini talep etmeleri halinde nakit karşılığı anlaşma veya yeni üretilecek bağımsız birimlerden konut veya işyeri edinmelerine olanak sağlanacak. REZERV İLAN EDİLEN BÖLGEDE TAŞINMAZI BULUNANLAR, YERİNDE DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KONUT VE İŞYERİ YAPABİLECEK Mİ?

Alanda hak sahibi olup dönüşüm kampanyasından yararlanmak isteyenlerin talepleri alınarak proje kapsamında değerlendirilecek.

RİSKSİZ YAPILAR TAHLİYE EDİLMİYOR REZERV YAPI ALANLARI'NDA HAK SAHİPLERİNİN 2 AY İÇERİSİNDE EVLERİNİ BOŞALTMALARI İSTENDİĞİ, MAĞDUR EDİLDİĞİ SÖYLENİYOR, DOĞRU MU?

Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların tahliyesinin istendiği doğru. Bu yapıların tahliyesi için makul süreler veriliyor. Riskli yapı tespiti neticesinde riskli olmadığı anlaşılan yapıların tahliyesine yönelik bir işlem tesis edilmiyor. Rezerv Yapı Alanları'nda hak sahiplerine hibe ve kredi dışında herhangi bir ödeme yapılacak mı? Yerinde dönüşüm kampanyasından faydalanmak üzere başvuru yapan hak sahiplerine hibe ve yapım kredisi desteği veriliyor. Afetzede vatandaşların yaşadığı mağduriyet ve alanın deprem bölgesi olduğu hususu dikkate alınarak, afetzede vatandaşlar için alanda yeni üretilecek konut ve işyerlerinin inşaat maliyetlerine indirim uygulanmak suretiyle uzun vadede ve uygun ödeme koşullarıyla konut ve işyeri edinmeleri sağlanacak.

TAŞINMAZLARA EL KONULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

 Devletin taşınmazlara el koyduğu, şehir dışında konutlar önereceği söyleniyor, doğru mu? Şehir merkezlerinde yerinde dönüşüm prensibiyle çalışılıyor. Taşınmazlara el koyma söz konusu değil. Rezerv alan ilanı ile hiçbir vatandaş başka bölgeye gönderilmeyecek.

MÜLKSÜZLEŞTİRME SÖZ KONUSU MU?

Mülkiyet hakkı, Anayasa'nın 35. maddesi ile korunan bir hak olup, Rezerv Yapı Alanı uygulamaları mülkiyet hakkını ihlal eden veya ortada kaldırılan bir işlem değil. Bakanlıkça yürütülen uygulamalar afetzede vatandaşların yerinde ikâmet etmelerini sağlamaya yönelik yürütülen uygulamalar olup, alanda taşınmazı bulunan vatandaşların tapularına el konulması veya mülksüzleştirilmesi söz konusu değil. DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İL İÇİN İMAR PLANLARI HAZIR MI?

11 ilde, öncelikle planlama ve projelendirme çalışmalarına altlık oluşturan hâlihazır harita, mikrobölgeleme etüt raporu veya plana esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlamasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara göre Bakanlıkça 6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" veya "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen alanlarda yapılan imar planı çalışmaları devam etmekte olup, büyük bir kısmı tamamlanma aşamasında bulunuyor. Bu alanlar hariç depremden etkilenen illerin imar planı çalışmaları ilgili Belediye başkanlıklarınca yürütülüyor.