SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKIYOR

  • Eklenme Tarihi :18.08.2022 | 09:15
  • Muhabir :

Hürriyet Sağlık-Sen Hatay İl Temsilcisi Serdar Kahraman, yarın iş bırakma eylemi yapacaklarını bildirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İŞ BIRAKIYOR

İş bırakma eylemine acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve diyaliz ünitelerinde çalışan sağlık personelleri haricinde sendikalarına bağlı tüm sağlık çalışanlarının katılacağını belirten Kahraman, “Sağlık Bakanının günlerdir öve öve bitiremediği ve beklentileri yüksek tuttuğu ek ödeme yönetmeliği tam anlamıyla büyük bir fiyaskoya dönüşmüş ve adeta dağ fare bile doğuramadı dedirtti. İşte bu yüzden Hürriyet Sağlık-Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ortak sesi olmak ve sağlık çalışanlarımızın hakkı olanları elde edebilmesi adına 19 Ağustos 2022 Cuma günü acil servisler, ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve diyaliz üniteleri istisna olmak üzere tüm Türkiye’de iş bırakıyoruz.” dedi.

 

DAĞ FARE DOĞURDU

Resmi gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin sağlık çalışanlarının neredeyse tamamına yakını için tam bir hayal kırıklığına sebep olduğunu belirten Kahraman, “Bakanlık bu yönetmelikle hekim dışı sağlık çalışanlarının tamamını yok hükmünde sayarak alışagelmiş klasik doktor bakanlığı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bugüne kadar nasıl ki çok çetin koşullarda görev yapan hekimlerimizin hak ettiğini alması gerektiğini sonuna kadar savunduysak bugün de sağlık işinin bir ekip olduğunu, birinin diğerinden ayrılmaz bir bütünün parçası olduğu gerçeği ile tüm hekim dışı branşların da hak ettiği maddi haklarının verilmesi için gereken mücadeleyi vermekteyiz.”

SAĞLIK BAKANLIĞI AYRIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

“Bu yönetmelik bir kez daha gösterdi ki Sağlık Bakanlığı tabip dışı sağlık çalışanlarının bakanlığı olmaktan çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı hakkaniyet, adalet, eşitlik, çalışma barışı ve mutlu çalışan gibi kavramları rafa kaldırmış çalışma barışını bozacak ve beklentilerden uzak bir yönetmelik hayata geçirmiştir. Böl, parçala, yönet taktiği ile her geçen gün sağlık çalışanlarını birbirine düşman edercesine ayrıştırmaya devam etmektedir.” dedi.

SADAKA VERİR GİBİ ÖDEMELER İCAT EDİYORLAR

Sendikalarının tek kalem maaş tek ödeme dedikçe Sağlık Bakanlığı’nın her geçen gün sadaka verir gibi ufak ufak ek ödemeler icat ettiğini iddia eden Kahraman, “Sağlık bakanlığına karşı dur demesi gereken yetkili sendika ve küçük ortağının sosyal medyadan yönetmeliğin gözden geçirilmesi çağrısından başka yapabilecek bir şeylerinin kalmaması son derece trajikomik ve sağlık çalışanı ile alay etmekten başka bir şey değildir.  Yönetmelikle getirilen taban ek ödeme katsayıları arasında yaklaşık yedi kata varan farklılık hiçbir adalet anlayışı ile izah edilemez.Bu yönetmelikle Sağlık çalışanları arasında toplam gelir düzeyi bakımından izah edilemeyecek düzeyde bir uçurum oluşmuş ve hakkını alanın da almayanın da huzuru kalmamıştır.”

AİLE HEKİMLERİ ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR

“Bu ucube yönetmelik ile yalnızca 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlemeler yapılmış ve ne yazık ki Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanları unutulmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Sağlığı Merkezleri sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak görülmediği algısı ortaya çıkmıştır. Aile Sağlığı merkezi çalışanları adeta üvey evlat muamelesi görmüştür.

İzinli durumlarda ek ödemeyi tamamen keserek insani hak olan dinlenme hakkımız ve yıllık iziz hakkımız da gasp edilmiştir. Disiplin cezası alanların ek ödemeleri kesilerek ikinci defa cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu bilindiği halde bakanlık her konuda olduğu gibi bu konuda da bildiğini okumaya devam etmiştir.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Adil bir düzenleme olmadığı her halinden belli olan bu yönetmelik sadece çalışma barışını bozmaya hizmet edecektir. Aldığı ücretle geçim sıkıntısı çeken, her geçen gün alım gücü azalarak gelecek kaygısı yaşayan hizmetli, memur ve teknik ve sağlık sınıfında bulunan çalışanları görmezden gelen bu anlayışı reddediyoruz. Bu sebeple Hürriyet Sağlık Sen olarak Tüm Türkiye ‘de 19.08.2022 tarihinde 1 gün iş bırakıyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)