She4Cyber Projesi Siber Güvenlikte Kadının Gücünü Artırıyor

  • Eklenme Tarihi :09.03.2024 | 08:58
  • Muhabir :Haber Merkezi

She4Cyber Projesi Siber Güvenlikte Kadının Gücünü Artırıyor

Dijitalleşmeyle birlikte gelen siber güvenlik sorunları, bu alanda uzman iş gücüne olan ihtiyacı artırıyor. Siber güvenlikte kadın yetenek açığını kapatmak, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve kadınları güçlendirmek için önemli bir girişim olan ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nin finansal desteği ile gerçekleştirilen She4Cyber projesi 5-9 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek yüz yüze eğitimler ile önemli bir adımını tamamlıyor.  Uluslararası boyuttaki siber güvenlikteki insan kaynağı açığının en önemli noktalarından biri kadınların sektördeki katılımlarının sayısal olarak yeterli seviyede olmaması ve cinsiyet dengesinin siber güvenlik ekipleri içinde sağlanamaması. Araştırmalara göre, sektörel eğitimlere erişmedeki güçlükler, rol model eksikliği, gelir/fırsat eşitsizliği ile sosyal ve bilişsel önyargılar gibi faktörler kadınların siber güvenlik alanında kariyerlerini geliştirmeleri açısından engeller oluşturuyor.Bu motivasyonla ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun proje desteğine hak kazanarak gerçekleştirilen She4Cyber Projesi, kadınların siber güvenlik sektöründeki kapasitelerini ve görünürlüklerini artırmayı, sektördeki cinsiyete dayalı ayrımcılığa yönelik farkındalığı sağlamayı ve bu ayrımcılıkla mücadele etmeyi hedefliyor.Eğitimler ve mentorluk programları ile kadınların siber güvenlik alanına kazandırılmasını hedefleyen Proje, ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nn finansal yardımı ve Kadir Has Üniversitesi, Akbank, Sisters Lab, The Diana Initiative ve Marjinal Porter Novelli gibi paydaşların destekleriyle büyüyor.   18 ay süren bu proje;

  • Katılımcıların siber güvenlik alanındaki yetkinliklerinin değerlendirmeyi,
  • Katılımcıların farklı siber güvenlik konularını bireysel olarak çalışacak bilgilerini arttırmayı,
  • Bir önceki adımda yüksek performans gösteren katılımcılar için siber güvenlik sektöründe görev yapan akıl hocaları (mentorlar) ile tanışma fırsatını sağlamayı,
  • Yüz yüze yapılacak siber güvenlik uzmanlaşma eğitimi gerçekleştirmeyi ve sınırlı sayıda katılımcıya siber güvenlik sektöründe staj imkanı sağlamayı hedefliyor.

 Konuyla ilgili düşüncelerini ifade eden ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Konsolosu Marvin Alfaro: “She4Cyber siber güvenlik dünyasında kadınların güçlendirilmesi, inovasyon ve kapsayıcılığa somut bir örnek teşkil eden, ABD'nin Türkiye Diplomatik Temsilciliğinin toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini hayatın her alanında ileriye taşıma konusundaki kararlılığını yansıtan bir girişim. Siber alanın getirdiği zorlukları ele alırken biliyoruz ki, çeşitlilik yalnızca cazip bir unsur değil, kati bir zorunluluktur.” dedi. Projenin yöneticisi Doç. Dr. Salih Bıçakçı ise: ”Cinsiyet dengesinin sağlanmasının siber güvenlik sektöründeki ekiplerin güçlenmesine büyük destek vereceğini düşünüyorum. Güvenlik alanında yapılan araştırmalar siber güvenlik takımlarında sağlanacak cinsiyet dengesinin karar almada ve operasyonlarda başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacağını gösteriyor. Bunun da şirketlerin verimliliğine ve kârlılığına katkı yapacağını öngörüyoruz. Özellikle projedeki adaylara destek verecek olan siber güvenlik sektöründe yer alan kadın mentorların varlığı ve desteği sayesinde, sektöre yeni adım atan katılımcıların öngörülemeyen birçok problemi aşacaklarını düşünüyoruz. Siber güvenlik sektöründe öncülük yaptığımız projeyle birlikte başka projelerin de bizi örnek alarak takip ettiğini görmenin gerçekten sevindirici olduğunu belirtmeliyim. Projeyi tamamladıktan sonra gereken finansal desteği bulduğumuz takdirde daha yeni projelerle daha kadınların siber güvenlik sektöründe sayılarını arttırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde görüşlerini aktardı.