TÖB-SEN EYLEM KARARLARINI AÇIKLADI

  • Eklenme Tarihi :10.09.2023 | 13:57

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde sendika hizmet binasında toplanarak gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan eylem kararlarını açıkladı.

TÖB-SEN EYLEM KARARLARINI AÇIKLADI

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması dolayısıyla TÖB-SEN Genel Merkezi’nde geçtiğimiz hafta toplanan Yönetim Kurulu, alınan 7 maddelik eylem kararını açıkladı.

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda hukuksuzluklara karşı eylem kararlarını açıklayan TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “Deprem Bölgesinde Çadırkent veya Konteyner Kent Sorumluluğu Görevi Verilmesine Karşı Eylem Kararı, Taşımalı Eğitim, Okul Servisleri ve Taşımalı Eğitimin Yapıldığı Okullarda Görev Yapan Nöbetçi Öğretmenlerle Alakalı Eylem Kararı,  Haftada 1'den Fazla Nöbet Tutulması ve Öğle Arası Nöbet Tutulmamasıyla Alakalı Eylem  Kararı,  Mesai Saati Dışında Verilen Görevlendirmeleri Yapmamayla Alakalı Eylem Kararı, Eğitim Koçluğu, Eğitim Danışmanlığı gibi Görevlendirmeler ve Veli Ziyaretleriyle Alakalı Eylem Kararı, Öz Değerlendirme Formu Eylem Kararı ve Kılık Kıyafet ve Beyaz Önlük Eylem Kararı olmak üzere 7 ana başlıkta eylem kararı aldık.” dedi.

EĞİTİMCİYE AFAD’IN GÖREV TANIMLAMASINA UYGUN OLMAYAN İŞ VERMEK OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURUR

TÖB-SEN tarafından alınan Deprem Bölgesinde Çadırkent veya Konteyner Kent Sorumluluğu Görevi Verilmesine Karşı Eylem Kararı’nın içeriği hakkında bilgiler veren TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden sonra konteyner ve çadır kentlerde AFAD’ın yapması gereken iş ve sorumluluklar Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve memur ile diğer Milli Eğitim personeline verilmektedir. Ayrıca görevlendirme yapılan personelde depremzededir. Eğitim çalışanlarına kendi uzmanlık alanları dışında iş vermek, konteyner ve çadır kent sorumluluğu vermek iş tanımlamalarının dışında olduğu gibi oluşabilecek sorunlarda önüne geçilmeyecek sonuçlar doğuracaktır. AFAD’ın görev tanımlamasına uygun olmayan bu görevi uzman olmayan öğretmene ve diğer eğitim çalışanlarına vermek, norm fazlası olan öğretmeni bu göreve zorunlu tutmak, müdür yardımcılarını görevlendirmek doğru değildir. Öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürün görev ve sorumluluk alanları okullardır. Bu nedenle üyelerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca bu tür görevleri istekleri dışında yapmamaları hususunda sendikamız tarafından eylem kararı alınmıştır.” dedi.

SERVİS ARAÇLARINA AİT İŞLEMLERİ YAPMAK ÖĞRETMENE ANGARYA’DIR

Okul servisleri ile ilgili alınan eylem kararının içeriği hakkında bilgiler veren TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “Okul servislerine yönelik uygulamalarda, taşımalı eğitim yapan okullarda veya diğer okullarda öğretmenin asli görevi ve görev tanımlamasında olmamasına rağmen bazı görevler verilmektedir. Servis araçlarında yoklama alma, Öğrencileri servise bindirme, Araç sürücülerinin kimlik, sürücü belgesi gibi kontrollerini yapma, Araç bilgilerini, ruhsat, sigorta bilgilerini kontrol etmek gibi iş ve işlemler öğretmene angaryadır. Bu sorumlulukları öğretmenin yerine getirmesi mümkün değildir. Nöbetçi öğretmen nöbet sorumluluğunun olduğu yerlerde gerekli tedbirleri almakla sınırlı olup, diğer işler hukuken de mümkün değildir. Ayrıca Nöbetçi Öğretmen, nöbet bitiminden sonra kurulda alınmamış bir karar yoksa sadece 30 dakikalık sorumluluğa sahiptir. Nöbetçi öğretmen bunun dışında okulda tutulamaz. Bu nedenle üyelerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca bu tür görevleri istekleri dışında yapmamaları hususunda sendikamız tarafından eylem kararı alınmıştır.” dedi.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMUNUN DOLDURULMASI ZORUNLULUĞUNUN YASAL DAYANĞI YOKTUR

Öz Değerlendirme Formu ile ilgili alınan eylem kararının içeriği hakkında bilgiler veren TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “MEB Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan elektronik ortamda ‘öz değerlendirme’ formunun doldurulması zorunluluğunun hiçbir yasal dayanağı olmadığı gibi eğitimin piyasalaştırılmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle üyelerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca bu tür görevleri istekleri dışında yapmamaları hususunda sendikamız tarafından eylem kararı alınmıştır.” dedi.

KILIK KIYAFET VE BEYAZ ÖNLÜK DAYATMASININ HUKUKSAL BİR DAYANAĞI YOKTUR

Kılık Kıyafet ve Beyaz Önlük ile ilgili alınan eylem kararının içeriği hakkında bilgiler veren TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “Eğitimcide şekilciliğe ve tek tipleştirmeye karşı Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından serbest kılık kıyafet eylem kararı almıştır. Ayrıca beyaz önlük uygulamasının dayatma şekilde yapılmasının hukuksal bir dayanağı yoktur. Okul idarecilerinin bunu zorunlu hale getirilmesine karşı sendikamız eylem kararı almıştır. Bu nedenle üyelerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca okullarda serbest kılık kıyafet ve beyaz önlük dayatmasını kabul edilmemesi hususunda davranmaları gerekmektedir.” dedi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANMAYAN BU GÖREVLENDİRMELER KABUL EDİLEMEZ

Eğitim Koçluğu, Eğitim Danışmanlığı gibi görevlendirmeler ile ilgili alınan eylem kararının içeriği hakkında bilgiler veren TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “Okullarda özellikle ortaokul 5, 6, 7, 8 ve liselerde 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarda ‘Eğitim Danışmanlığı’ veya ‘Eğitim Koçluğu’ adı altında çeşitli görevlendirmeler yapılmakta ve tüm okul düzeylerinde de veli ziyaretleri adı altında görevlendirmeler yapılmaktadır. Bu görevlendirmelerin ana öznesi her ne kadar öğrenci olarak gözükse de Bakanlıkça mevzuata bağlanmış bir görevlendirme değildir. Okulların içini boşaltan, eğitim-öğretim sürecini aksatacak bu uygulamaklar genellikle kaymakamlık/valilik tarafından proje adı altında yapılan çalışmalardır. Bu tür uygulamaların bakanlığın ilgili birimlerince ve Talim Terbiye Kurulu’nca ele alınarak karara bağlanması gerekir. Gönüllülük esasına dayanmayan bu görevlendirmeler kabul edilemez. Bu nedenle üyelerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca bu tür görevleri istekleri dışında yapmamaları hususunda sendikamız tarafından eylem kararı alınmıştır.” dedi.

MESAİ DIŞI VERİLEN RES’EN GÖREVLENDİRMELERE KATILMAMA KARARI ALDIK

Mesai Saati Dışında Verilen Görevlendirmeleri Yapmamayla ile ilgili alınan eylem kararının içeriği hakkında bilgiler veren TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Çalışma Saatleri başlıklı 99. Maddesindeki ‘Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Rehber öğretmenlerin mesaisi ise 31213 Sayılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliğinde 30 saat olarak hükme bağlanmıştır. Bu süre cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.’ Denilmektedir. Anayasamızın 18’inci maddesinde yer alan ‘Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.’ Denilmekte olup, ‘Bakanlar Kurulu yurtdışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini cumartesi ve pazardan başka günler olarak tespit edebilir.’ denilmektedir. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca öğretmenlere verilen mesai dışı res’en görevlendirmelere üyelerimizin isteklerine bağlı, katılmama eylem kararı almıştır.” dedi. (ERTUĞRUL OKTAY)