Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği Resmi Gazete'de

  • Eklenme Tarihi :23.02.2024 | 16:42
  • Muhabir :Haber Merkezi

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği  Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı, yeşil dönüşüm, pazar çeşitlendirmesi stratejisi ile tanıtım ve markalaşma çalışmalarımıza güç katacak, 'Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Birliği Anlaşması ve toplam ihracatın içerisinde yüzde 40'ın üzerinde aldığı pay dikkate alındığında, dış ticarette Türkiye'nin en önemli partneri olan AB ile ticaretin kurallarını, ilerleyen dönemde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün belirleyeceği aktarıldı. AB tarafından Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında belirlenen 5 sektör (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen) ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacağı öngörülerek, "Bu kapsamda, 2023 yılında bu sektörler tarafından AB'ye gerçekleştirilen ihracat, AB'ye gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 34'ünü oluşturmaktadır. Ülkemiz ihracatının bu dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesi ve ihraç pazarlarını kaybetmemesi adına, ihracatçılarımızın konuya ilişkin farkındalığının artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir destek sağlanması hayati önemi haizdir. Bu önem çerçevesinde, ilgili paydaşlarımızla yoğun bir çalışma sonrası hazırladığımız Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, 23 Şubat 2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe girmiştir" denildi.

 

'DANIŞMANLIK HİZMETİ GİDERLERİ DESTEKLENECEK'

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin amacına ilişkin, "İhracatçı firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kurumsal sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü sağlayabilmesi için farkındalığın sağlanması, mevcut durum analizinin yapılması, mevcut durumun iyileştirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması ve şirketlerin ulusal ve uluslararası fonlara erişimin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. Oluşturulan bütüncül destek modeliyle; herhangi olgunluk seviyesindeki bir firma için zorunluluk ve belirsizlik olan bu süreç; kriterleri ve parametreleriyle birlikte tanımlanacak, nerede durduğu ve nereye varması gerektiği belirlenecek, altyapının dönüştürülmesi konusunda yol gösterilecektir. Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği'nin bu hedefleri doğrultusunda, şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 10 milyon TL'ye kadar Bakanlığımızca desteklenecektir" ifadelerine yer verildi.

'TÜM İHRAÇ ÜRÜNLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ TANITACAĞIZ'

İhracatta pazar çeşitliliği sağlamanın Ticaret Bakanlığı'nın en önemli öncelikleri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:"Bu kapsamda yürürlüğe koyduğumuz uzak ülkeler ve İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejilerimizle söz konusu ülkelerle ticaretimizi geliştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. 23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ayrıca uzak ülkeler ve İslam ülkeleriyle ihracatı geliştirme stratejilerinin etkisini artırmak amacıyla bu ülkelerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın Marka ve Turquality, birim kira destek sürelerini yeniledik. Bakanlık olarak Türk ihraç ürünlerini en etkili bir biçimde dünyaya tanıtmak amacıyla, 2028 ihracat tanıtım ve pazarlama vizyonu kapsamında 41 farklı sektör ve ürün grubuna yönelik tanıtım ve pazarlama kampanyası başlattık. Yeni kararla bu kampanyanın daha da güçlendirilmesi için ihracatçı birliklerimizin üst kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve sektör ve bölgelerini tek başına temsil eden ihracatçı birliklerimize daha yüksek limitlerle desteklenme imkanı getirdik. İhracatta önde gelen sektörlerimizi yurt dışında tanıtmaya yönelik Turquality tanıtım projesi desteğinde yaptığımız yeniliklerle daha fazla ülkede daha fazla proje ortaya koyabilecek, Türk somonundan makineye, savunma sanayisinden zeytinyağına kadar tüm ihraç ürünlerimizi dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtacağız. B2B sektörler başta olmak üzere birçok sektör ve ürün grubu için yurt dışı pazarlara açılmanın en etkili yollarından biri, fuar katılımlarıdır. Bu bilinçten hareketle, Bakanlık olarak her yıl 90'a yakın ülkede, yaklaşık 1500'ü bireysel katılım, 300'ü milli katılım olmak üzere, 1800'e yakın uluslararası fuara ihracatçılarımızın katılımını destekliyoruz. Her sene yaklaşık 9 bin civarında firmamız yurt dışı fuar desteklerimizden yararlanıyor. Ayrıca, her yıl yurt içinde uluslararası nitelikteki 40'ın üzerindeki fuara destek veriyoruz. İhracatçılarımızın fuar katılımlarını daha da güçlendirmek amacıyla, 23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yurt dışı fuar katılımlarında destekten faydalanılabilecek azami sayı olan 5 limitini; sektörel ihraç ürünlerimizin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunan üretici-imalatçı kuruluşları açısından 10'a yükseltirken aynı takvim yılı içerisinde aynı ülkede ve aynı sektöre yönelik birden fazla versiyonu düzenlenen sezonluk fuarların iki versiyonuna katılımı, yıllık azami fuar katılımının hesaplanmasında tek fuar sayılması hususunu düzenleyerek sektör ve firmalarımıza ürünlerini yurt dışında pazarlama açısından yeni bir açılım getirdik. Yine ilk defa düzenlenen yurt içi fuarların destek kapsamına alınmasına imkan sağladık. Çok kanallı zincir mağaza desteğinde; 2024 yılı için 55 milyon 925 bin 645 TL olarak belirlenen destek üst limitini yıllık 180 milyon TL'ye çıkartarak desteğin süresini yeniden düzenledik. Daha katma değerli ve sürdürülebilir bir ihracat artışı için yeşil dönüşüm, pazar çeşitlendirmesi stratejisiyle tanıtım ve markalaşma çalışmalarımıza güç katacak, 23 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yürürlüğe giren yeni destek paketlerinin tüm ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."