İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YARGIYA TAŞINDI!

  • Eklenme Tarihi :03.01.2023 | 14:06
  • Muhabir :

Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği İskenderun Karayılan’da İSDEMİR ormanlık alanı olarak tanımlanan 1291 nolu parsel arazi üzerindeki İmar planı değişikliğini yargıya taşıdığını açıkladı.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YARGIYA TAŞINDI!

Konuyla ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası İskenderun Temsilcilik Başkanı Koray Tanın, alanda yapılan çalışmaların durdurulması için dava açtıklarını duyurarak “İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi 1291 sayılı parselde kayıtlı taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanun'un 9. maddesi uyarınca bir kısmının orman alanından kentsel servis alanına dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlar Genel Müdürlüğü işleminin; Anayasa’nın 169. maddesi ile 6831 sayılı Orman Kanunu’na açıkça aykırıdır.  Plan değişikliğine ait açıklama raporunda; 1291 sayılı parselin İskenderun 2. OSB alanı dışında kalan bir orman alanı olduğu belirtilmektedir. İskenderun Demir Çelik Fabrikasının Ormanı olarak tanımlanan yerin İskenderun Demir Çelik Fabrikasında çalışan yaklaşık 15.000 kişinin yaşadığı bir konut yerleşkesinin yakın çevresindeki yeşil alan kullanımındaki alan niteliğindedir” şeklinde konuştu.

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYECEĞİZ

Orman alanlarının korunmasının sağlıklı bir yaşam için gerekli ve zorunlu olduğunun altını çizen Mimarlar Odası Şube Başkanı Tanın, “Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 17/3 maddesi kapsamında ön izin taahhüt senedi alınmış olsa da, Ön İzin Belgesinin “Liman Geri Hizmet Alanı” şeklinde düzenlendiği, liman geri hizmet alanı olarak verilen 135.941,66 m2 alanın kıyıdan 3.000 metre geride bir alan olması nedeniyle bu amaç için kullanılmasının mümkün değildir. Açıklama raporunda açıklanan hiçbir gerekçenin, orman alanının yok edilmesi için sebep olamayacağı, Plan değişikliğine konu alanın, 08/03/2019 tarih ve 72 sayılı Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylandığı ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. Bu amaçla biz Mimarlar Odası olarak konuyu yargıya taşıyarak yürütmenin durdurulmasını istemekteyiz.” (Haber Merkezi)