YAŞAM ALANI

  • Eklenme Tarihi :17.01.2023 | 11:03
  • Muhabir :

YAŞAM ALANI OLUŞTURMAK ZAHMET OLMAKTAN ÇIKMALI

YAŞAM ALANI

Samandağ Kültür ve Dayanışma Derneğinin ev sahipliğinde "Sokak hayvanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin" tartışıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye eski çalışanı veteriner hekim Şevki Serin, Muhasebeci Mehmet sakallı ve Mevlüt Oruç ile soruna duyarlı aktivistler katıldı. Toplantıda; sokak hayvanlarının kentlerimizin önemli bir gerçeği olduğu, bu gerçeği yok sayan bir bakış açısıyla sorunun çözülemeyeceği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, hayvanların yaşam hakkına saygı duymayan, bu hayvanların ihtiyaçlarının karşılandığı yaşam alanlarını inşaa etmeyi hizmet anlayışının merkezine almayan belediyecilik uygulamalarının eksik kalacağı ifade edildi.

ÜLKEMİZDE OLARAK 10 MİLYON SOKAK KÖPEĞİNİN YAŞADIĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR

Veteriner Hekim Şevki Serin, Ülkemizde sokaklarda 10 milyon köpek yaşadığını ve Hatay ilinde ise bu sayının 80 ile 100.000 arasında olduğu tahmin edildiğini söyledi. Kanunların görevlendirdiği başta belediyeler olmak üzere İl Tarım müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri müdürlüklerinin el ele vererek, işin önemini kavrayan bir noktadan hareketle sorunu çözmeye dönük acilen ortaklaşması gerektiğine işaret eden Serin şöyle konuştu “Başta Büyükşehir Belediye'sinin ve ilçe belediyelerinin bu hayvanların yaşamasına uygun yaşam alanları oluşturmak, bu yaşam alanlarında yeterli sayıda hekim, tekniker ve eğitilmiş personel istihdam etmek zorundadır.

Gerek yaşam alanlarının kanunlara ve vicdana uygun inşaası, gerekse burada çalışacak personelin nitelikli ve eğitilmiş, merhamet duygusu yüksek personelden seçilmesi projenin başarıya ulaşması için temel koşuldur.

“YAŞAM ALANI" OLUŞTURMAK BELEDİYELER İÇİN ZAHMET OLMAKTAN ÇIKMALIDIR

Yıllardır sorunu çözmek üzere irade ortaya koyamayan ve ilgisiz davranan yetkili kurumların bu iş için kaynak ayırarak, ivedilikle düzenli ve sürekli kısırlaştırma faaliyetine başlaması çok önemlidir.

Kaldı ki kentte yaşayan hayvanların en az %70'i kısırlaştırılmadan üremenin stabil hale gelmesi mümkün değildir. Kısırlaştırılan hayvanların  kuduz hastalığı ve parazitlere karşı aşılanması, çip takılarak ilgili müdürlüklerin veri tabanına kaydedilmesi ve takibinin yapılması yasal zorunluluktur.

SOKAK HAYVANLARINI DOYURMAK" SALDIRGANLIKLARINI AZALTIR

 Genetik olarak saldırgan olan ırkları bir kenara koyarsak, sokak hayvanları karakter olarak genelde uyumludurlar. Kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yere geri bırakılması ve yaşayacakları yerde beslenme odağının yerleştirilmesi bu hayvanların o ortamda barışık bir şekilde yaşaması için çok önem taşır. Bugüne kadarki uygulamada alındığı eski yerine bırakılmayan sokak hayvanlarından dolayı başta kent ortamları olmak üzere birçok mahallede köpek yoğunlaşmaları yaşanmaktadır.

 Bu da hayvanların gıdaya ulaşmalarında zorluklara ve kendi aralarında gruplaşarak saldırgan bir tavır almalarına sebep olmaktadır. Mama ihtiyacını karşılarken büyükşehir belediyelerinin önderliğinde kurulacak mama üretim tesislerinin hem büyük şehir belediyesi'nin hem de ilçe belediyelerinin mama ihtiyacını sorununu ekonomik olarak çözecektir.

SOKAK HAYVANLARI HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DA RİSK OLUŞTURMAKTADIRLAR.

Özellikle kent ortamlarında aç ve sefil halde yaşamaya mahkum edilen hayvanlar hastalıklara yakalanarak mağdur olmakta, taşıdıkları bazı hastalıkları çevreye yaymak suretiyle insan sağlığını riske etmektedir. Örneğin, Kist Hidatik, Kuduz,  Toxoplasmosis vb hastalıklar hem hayvanları öldürmekte hem insanlara bulaşarak risk oluşturmaktadırlar. Zoonoz adını verdiğimiz bu tür hastalıkların ortadan kaldırılması, sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması ve çip takılarak takip altına alınması ile mümkündür. Ayrıca  vatandaşın hayvan sahiplenmesini teşvik etmek amacıyla belediyelerin teşvik uygulamaları ve kampanyalar düzenlemesinde büyük yararlar da vardır. Örneğin sokak hayvanına sahip çıkacak vatandaşa indirimli otobüs bileti,mama desteği, kuduz aşısı desteği, kısırlaştırma desteği verilebilir”. (Haber Merkezi)