Küçük küçük evler yaparak ve ya eski evlerini restore edip yaşanabilir hale getirerek, köylerinin ve ya ilçelerinin dağları, suları ve ormanlık bölgeleri hiçbir ekonomik değeri yokken bir kazanç kapısı haline getirilebilir.

İşsizlik Ülkemizin genelinde olduğu gibi Hatay’ımızda da ciddi bir sorundur. Artan nüfus ve göç ile beraber rekabetçi ekonomik koşullar bu sorunu gittikçe kronik bir hale getirmektedir. Gençleri kamuya memur olarak yerleştirme anlayışı ise gençlerin girişimcilik yeteneklerini köreltmekten başka bir işe yaramamaktadır. İşsizlik sorunun çözümü alternatif iş alanları açmaktır. Mesela Hataya özgü eski tarihi evler sahipleri tarafından butik otel veya sosyal tesisler olarak işletilebilir. Bu evlerin işletilmesi perspektifinde çekirdek aileler aracılığı ile butik turizm yaygınlaştırılabilir.

Hatay’ın arkeolojik ve doğal zenginlikleri ile eşsiz yemek kültürü butik turizm için mükemmel bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirmek için büyük yatırımcılar ve yüksek miktarlı yatırım beklentisi içinde olmak, gelir dengesizliği ile beraberinde ekonomik ve sosyal sorunlarda getirecektir. Yerel kaynakların gelişmesini önleyeceği gibi işsizlik sorununu da derinleştirecektir. Çünkü büyük yatırımcılar sermayeler ile beraber çalışanlarını da getireceklerdir. Buradan büyük sermayeye karşı olduğumuz anlaşılmasın. Bizim tezimiz küçükte olsa yerel kaynakların maksimum şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Hatay’da büyük olmayan arazi ve binalar, sahipleri tarafından estetik, lükse kaçmayan bir konfor ve kalite ile ekonomik bir tarife ile turizm alanında değerlendirilebilir. Hafta sonu tatilleri ve kısa süreli tedavi etkili tematik tatiller ile atıl duran bu imkânlar ekonomik bir değere dönüştürülebilir.

Bir hemşerimizin evine konaklamaya gelen bir tatilci başka bir hemşerimizden nar ekşisi ve ya keçi peyniri alır başka birinin de yaptığı künefenin ya da tepsi kebabının tadına bakarak yöresel kalkınmaya katkı sağlayabilir.

Küçük küçük evler yaparak ve ya eski evlerini restore edip yaşanabilir hale getirerek, köylerinin ve ya ilçelerinin dağları, suları ve ormanlık bölgeleri hiçbir ekonomik değeri yokken bir kazanç kapısı haline getirilebilir. Butik turizm sektörü ile Hataylıların önemli bir değer taşımayan eski evleri ekonomik bir değere dönüştürülebilir.

Ve en önemlisi butik turizm işletmeciliği aracılığıyla toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun ticaret perspektifinde güçlendirilmesine destek olabiliriz. Ekonomik bir hedefe ulaşma çabası aracılığı ile aile bağları daha da kuvvetli olacak ve aile bireyleri arasında dayanışma duygusu daha da artacaktır.  

Hataylılara iş ve aşı başkalarından bekleme gibi bir anlayışta değil ellerindeki kendi imkânlarını ekonomik bir değere dönüştürecek girişimlerde bulunmaya yönlendirerek Hatay’ın ve ülkemizin de kalkınmasına bir ivme kazandırabiliriz. Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz