Bir yer medeniyeti ile meşhursa orası aynı zamanda güçlü bir ticaret merkezi olarak da kabul edilmelidir. Çünkü ticari sirkülasyon medeniyetin dinamosudur.

 Hatay’da, tarihin çok eski çağlarından beri kara ve deniz ticaret yolları üzerinde olmasının yanı sıra ürün çeşitliliği ve zenginliği ile önemli bir ticaret merkezi olarak bilinmektedir. Ürün yetiştirenlerin, imalatçıların, alanların ve satanların sürekli hareket halinde olduğu Hatay’da, bilim, sanat ve kültürde ticaretle birlikte gelişmiştir. Mal alıp satanlar ticaret esnasında kültürlerini de birbirleri ile paylaşmışlar ve ticaret ile zenginleşirken aynı zamanda muazzam bir entelektüel birikime de sahip olmuşlardır.

Bu çerçevede, semavi dinlerin tarihlerinde önemli bir konuma sahip olduğu gerçeği de göz önünde bulundurarak, Hatay’ın, medeniyetlerin beşiği olarak bilinmesinde ticaretin önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Bu özelliğe sahip olan bir bölgenin girişimci insanlara da sahip olduğunu da söylemeye gerek yoktur.

Hatay, merhamet, dayanışma, anlayışlı olma ve paylaşma gibi davranış ve duyguların oldukça güçlü olduğu bir şehirdir. Hatay’ın bu özelliklere sahip olmasında geçmişten süzülerek gelen ticari alışkanlıklar ile tüccarlarının önemli bir rolü vardır. Bu güzel geleneğin devam etmesinin yanı sıra bilhassa genç girişimci ve tüccarlarımızın günümüzün acımasız ticari ve rekabet koşullarında ticari köklerine ve erdemlerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok büyük bir önem arz etmektedir.

Yukarıdaki düşünceler ışığında: yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meslek kuruluşları genç kuşak tüccarlara sadece kazanmayı değil erdemli kazanıp, kazandıklarının bir kısmını kazanamayanlara vermeyi de öğretmeliler.

Bu kuruluşlar Hatay’ın önde gelen tarihi şahsiyetlerinden olan Habibi Neccar’ın torunlarına yakışacak bir kazanç ve hayır kültürünü yaşayıp yaşatmayı da anlatmalılar genç tüccarlarımıza.

 O Habibi Neccar ki kazancının üçte birini ihtiyaç sahiplerine dağıtarak Hatay’a medeniyet nişanını kazandıran bir Allah dostudur. Eğer torunları da kendi torunları tarafından hayırla yâd edilmeyi istiyorlarsa erdemli bir tüccar olarak kazanıp hayır yapmayı da bilmeliler.

Genç girişimciler yoksul, miskin ve mutsuz, aç ve açıkta insanların yaşadığı bir yerde zenginliğin bir değeri olmadığı gibi kalıcı da olmayacağını bilerek kazanmalılar. Alanların ve satanların karşılıklı rızalarına dayanmayan ve erdemden uzak bir şekilde elde edilen kazancın bir bereketi olmayacağına inanarak ticaret yapmalılar.

Hatay’ın ticaret kültürünü yaşatmak için öyle büyük bir zaman ve masrafa gerekte yoktur. Belli periyotlar ile emekli olmuş yaşlı tüccarlar ile genç girişimciler bir araya gelerek tecrübe ve düşüncelerini paylaşabilirler. Bu kapsamda küçük eğitimler yapılarak eğitim gezileri de düzenlenebilir.

Sosyal medya ve internet gibi günümüz iletişim araçları Hatay’ın ticari geleneklerinin yaşatılmasında etkin bir şekilde kullanılabilir.

 

 Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz