İSKENDERUN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ - Hatay Söz Gazetesi
  • Resmi İlanlar
  • Eklenme Tarihi :10.07.2024

İSKENDERUN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

İSKENDERUN

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.12708310-2022/646-Ceza Dava Dosyası                                                    

İLAN

                                   İskenderun 8.Asliye Ceza Mahkemesince; 

Şehhud ve Sara oğlu, 03/04/1987 Halep  doğumlu Suriye Hama  nüfusuna kayıtlı olan  ZÜHEYR EL MUHAMMED ALİ hakkında 5237 Sayılı TCK.'nın 142/2-h Maddesinde belirlenen  Nitelikli Hırsızlık (Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık) ve Konut Dokunulmazlığını ihlal etmek  suçlarından dolayı  açılan kamu davasında Mahkememizin 19/12/2023 tarih ve  2022/646 Esas - 2023/223 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında ayrı ayrı 5 yıl Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle  İskenderun Nöbetçi Ağır Ceza  Mahkemesine itiraz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, itiraz  olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 

İlan No : ILN02057773