ECZACI ETKİN BİR SAĞLIK DANIŞMANIDIR

  • Eklenme Tarihi :16.05.2022 | 11:10
  • Muhabir :

28. Bölge Hatay Eczacı Odası Başkanı Sedat İlkin Aközcan, eczacının, ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanı olduğunu bildirdi.

ECZACI ETKİN BİR SAĞLIK DANIŞMANIDIR

Bilimsel Eczacılığın Türkiye’de başlamasının 183. Yıldönümü nedeniyle 28. Bölge Hatay Eczacı Odası hizmet binasında basın açıklaması yapan Aközcan, “Meslekî tarihimizde çok özel bir yere sahip olan bugünü, Türk Eczacıları Birliği olarak bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve 44 bin eczacımız ile birlikte kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunulması ve daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir mesleğin mensubu olmanın gururuyla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ECZACINIZA DANIŞIN

Eczacının,  ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan bir uzman ve sağlık danışmanı olduğunu belirten Aközcan, “Eczane de en kolay erişilebilir, halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu olarak sağlık sisteminin kilit taşıdır. Bu doğrultuda bu yılki temamızı “Mahallenin Sağlığı Bizden Sorulur” şeklinde belirledik.  Bu nedenle diyoruz ki “Eczacınıza Danışın” Covid – 19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır. Pandemi süreci, Eczanelerin yaygınlıklarını, Kolay erişilebilirliklerini, Birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu kimliklerini, Olağanüstü durumlarda büyük sorumluluklar ve rolleri fedakârca üstlenebileceklerini açıkça göstermiştir.”

 

SORUNLAR DAĞ GİBİ BİRİKTİ

Eczaneler, bu süreçte sağlık hizmet sunumu çerçevelerini adeta yeniden yapılandırmışlardır.

Ancak görev ve sorumlulukları itibariyle üzerlerine titrenmesi ve adeta gözbebeği gibi korunması gereken eczacıların, son yıllarda giderek artan sayıda sorunla baş başa bırakıldığını üzülerek görmekteyiz. Çözülmesi gereken sorunlar dağ gibi birikmiş, eczacılar adeta kaderlerine terk edilmişlerdir. Günün ekonomik şartlarında farklı sektörlere yönelik teşvik ve iyileştirmeler hayata geçirilirken, eczacılar tam 13 yıldır revize edilmeyen ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmesini beklemektedir.”

EKONOMİK ANLAMDA BİR ZORUNLULUK

“Eczacıların bu talebi, haklı bir talep olmanın ötesinde artık ekonomik anlamda da bir zorunluluktur. Bir kez daha vurguluyoruz ki 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir. Çünkü eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta, kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında,bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamış olmasıdır. Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi Türk Eczacıları Birliği olarak önem verdiğimiz konuların başında gelmektedir.” dedi.

ECZANELER EKONOMİK ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ

En yaygın sağlık hizmet sunucusu olan eczanelerin, ekonomik çıkmaza sürüklendiğini belirten Aközcan, “Sürekli değişen Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile kurum bürokratlarının keyfi tutumlarıyla boğuşur hale gelmiştir. Bu durum sadece biz eczacıları değil, nitelikli sağlık hizmeti almak isteyen bütün vatandaşlarımızı derinden etkileyen bir konudur. Eczacıların ve eczanelerin karşı karşıya kaldığı sorunların ivedilikle çözülmesi ve sağlık alanında daha etkin bir rol üstlenmeleri, hastalarımıza sağlanan hizmetteki kaliteyi artıracaktır.”

ECZANELER KRİTİK ROLLER OYNADI

“Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Hasta odaklı bir perspektiften bakıldığında, sağlık hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve sağlık çalışanları arasında daha etkin bir görev paylaşımının olması gerekmektedir. Artık eczacıların ve eczanelerin hakkı teslim edilmelidir. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarkenhayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırasını saygıyla anıyoruz.” diye konuştu. (Haber Merkezi)