FAKÜLTELERİN KONTENJANLARI AZALTILMALI

  • Eklenme Tarihi :21.11.2022 | 10:34
  • Muhabir :

Hatay Dişhekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, Diş Hekimliği Fakültelerinin kontenjanlarının eğitimin niteliğini arttıracak şekilde azaltılması gerektiğini söyledi.

FAKÜLTELERİN KONTENJANLARI AZALTILMALI

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısı ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Seyfettin,  “Bu yıl Türkiye'de bilimsel Dişhekimliğinin 114.yılını,TDB ve odamızın kuruluşunun 36. yılını kutluyoruz. Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları, toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığına öncelik veren politikaları savunmaktadır.” dedi.

GENÇLER YURT DIŞINA YÖNELİYOR

Son 10 senede giderek artan ve yeterli öğretim kadrosu oluşturulmadan, sayısı 100’ün üzerine çıkarılan dişhekimliği fakültelerinin meslek gruplarının bir başka önemli sorununu teşkil ettiğini belirten Seyfettin, “Hem mezun sayısının hem sahibi dişhekimi olmayan sağlık kuruluşlarının artması, genç meslektaşlarımızın zorunluluktan buralara yönelmesi ve ucuz iş gücü haline gelmesi sonucunu beraberinde getirmektedir. Sahibi dişhekimi olmayan ticarethane benzeri kurumlarda çalışmaları, yetersiz ücret ve uygunsuz çalışma koşulları genç kuşağı yurt dışına yöneltmektedir.   Tüm bu sorunların çözümü için üniversite sayısı, eğitim, iş gücü ve istihdamın nicelik ve nitelik açısından planlamasının düzenlenmesi gerekmektedir.

KEVCUT SORUNU BERABERİNDE GETİRİYOR

“Sahibi dişhekimi olmayan sağlık kuruluşu sayısındaki artış, zincir işletmelerin sayısının artması ve diş hekimlerinin ucuz iş gücü haline getirilmesi, mesleğin geleceğinin sermaye sahiplerine bırakılması mesleğimizin karşı karşıya bırakıldığı önemli sorunlardandır. 2017 yılında yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı” hakkındaki yönetmelikten sonra ülkemizde “Uluslararası Sağlık Turizmi” hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.   Bu hızlı yaygınlaşma çözülmesi gereken sorunları da beraberinde getirmektedir.”

HASTA ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

“Bu durum mesleğin uygulanmasında kaliteyi azaltmakta ve mesleğin kötü uygulanmasına bağlı hasta şikayetlerini arttırabilmektedir. Çözüm için bakanlıķlar, meslek örgütü ve ilgili kurumlarla çalışılıp mevzuattaki eksiklikler, bilgilendirme ve tanıtım, reklam ve etik, hizmet organizasyonu, sürdürülebilirlik ve denetim konularında düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu sayede kaliteli ve sürdürülebilir sağlık turizmi uygulamaları, meslektaşlarımıza meslek onuruna yakışır uygun şartlarda istihdam yaratılmasına olanak sağlayacaktır.” dedi.

DÜZENLEMELERE GEREKSİNİM VAR

 Mesleki özgürlüğü kısıtlamayan, meslek onuru ve hasta yararını gözeten, adil, nitelikli, erişilebilir sağlık hizmeti amaçlayan düzenlemelere gereksinim duyulduğunu belirten Seyfettin, “Bu düzenlemeler arasında, yeni açılan ve YÖK’ün, eğitime başlama kriterlerini tamamlamayan Dişhekimliği Fakültelerinin kapatılması sağlanmalıdır. Fakülte kontenjanları eğitimin niteliğini arttıracak şekilde azaltılmalıdır. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizde, halkımızın sağlık hizmetlerine ulaşımında KDV %1’e indirilmelidir.”

YASAL ÖNLEMLER UYGULANMALI

“Kamuda çalışan meslektaşlarımızın,  niteliksiz tedavi yaratan performans uygulamaları ve MHRS üzerinden planlanan tedavi süreleri, olması gereken zamana yayılmalı, hasta ve hekim odaklı bir planlamaya geçilmelidir. Sermayenin kontrolündeki özel sağlık kuruluşlarında, diş hekimlerinin işçileştirilmesinin önüne geçilmelidir. Ülkemizde yaşanan sağlıkta şiddet vakalarına karşı, yasal önlemlerin titizlikle uygulanması sağlanmalıdır.” dedi.

ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

 Seyfettin sözlerini şöyle tamamladı, “Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında tüm diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı hizmeti sunumunda bilgilerini güncellemeye devam ederek açıkladığımız olumsuz koşullara rağmen halkımızın nitelikli ağız diş sağlığı tedavilerini gerçekleştirmede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aile Dişhekimliği Modelinin, pilot çalışmalarını izlenmesi,TDB nin yetkilileri ile birlikte  değerlendirilmesi ,2023 yılında Kamu ve Özelde  çalışan Dişhekimlerin kapsamalıdır. Unutulmamalıdır ki, Sağlık Hizmetleri Kamu hizmetleridir. Özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık hizmetleri de kamusaldır.”