HASTANE TALEBİNİ DESTEKLİYORUZ

  • Eklenme Tarihi :09.04.2022 | 00:55
  • Muhabir :

TÜM Öğretmenler Birliği Sendikası Yürütme Kurulu Başkanı Deniz Ezer, Hatay Tabip Odası’nın Defne ilçesi için hastane talebini desteklediklerini bildirdi.

HASTANE TALEBİNİ DESTEKLİYORUZ

 Ezer yaptığı yazılı açıklamasında, Eğitim, Sağlık ve barınmanın en temel hak olduğunu belirterek, “Eğitim,Sağlık ve Barınma temel bir haktır.Bir Devlet’in görevi halkına kamusal eğitim,kamusal sağlık hizmeti sunmaktır.Ulaşılabilir sağlık hizmeti insan yaşamı için vazgeçilmez bir zorunluluktur.Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası halkçı bir sendika olup halkın taleplerini dinlendiren kurumların yanındadır.” dedi.

ANAYASAL BİR HAK

Bunun ayrıca Anayasal bir hak olduğuna da dikkat çeken Ezer, “Anayasamızın 56.maddesinde  “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlama; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.’’net bir vurgu yapılmaktadır.”

HERKES BU TALEBE DESTEK VERMELİ

“163 bin nüfusa sahip olan Hatay’ın Defne ilçesi bir devlet hastanesine sahip değildir.Ülkemizde 20000 nüfuslu çeşitli ilçelerde Devlet Hastanesi var iken 163.000 nüfuslu  Defne ilçesinde Devlet Hastanesinin bulunmaması büyük bir eksikliktir.Bu durum sağlık hizmetlerine erişimde zorlukların  ve sorunların yaşanmasına sebep olmaktadır. Yukarıdaki gerekçelerden yola çıkarak Defne halkının aynı zamanda anayasal hakkı olan sağlık hizmeti için Devlet Hastanesinin kurulması konusunda  ,Hatay Tabip Odası’nın başlatmış olduğu  “Defne’ye Devlet Hastanesi İstiyoruz” imza kampanyasına  destek olduğumuzu belirtir tüm halkımızın Hatay Tabip Odasının bu talebine destek vermesi konusunda çağrıda bulunuyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)