HATAY’DA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ KURULDU

  • Eklenme Tarihi :12.08.2022 | 09:24
  • Muhabir :

Hatay Özel Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Fazıl Altınay, isimlerinin başında Özel ibaresi bulunsa da, sağlık hizmetlerinin kendisinin kamusal bir değer taşıdığından, kendilerinin de kamu hizmeti verdiklerini söyledi.

HATAY’DA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ KURULDU

Altınay düzenledikleri basın toplantısında, Hatay’da faaliyet gösteren, özel hastane, tıp merkezi ve diğer sağlık kuruluşları olarak bir araya gelip, ‘Hatay Özel Sağlık Kuruluşları Derneği’ni kurduklarını belirterek, “Özel Sağlık Kurumları, ‘Özel Hastane’ faaliyetleri ile bölgede sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kalitenin yükselmesine büyük katkı sağlamışlardır. Bugün Kamu Hastaneleri dâhil, sağlık hizmet kalitesinin artışından söz edebiliyorsak, özel hastanelerin katkıları inkâr edilemez. Sağlıkta hizmet çıtasını yükseltmenin yanı sıra, kurumlarımız bölge halkı için çok ciddi istihdam kaynağı yaratmıştır. Özetle özel sağlık sektörü, binlerce hastaya şifa dağıtırken; çalıştırdığı insan sayısı, ödediği sigorta stopaj ve vergilerle, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlamaktadır.” dedi.

 

AYAKTA KALMA SAVAŞI VERİYORUZ

Kamu yararı gözeterek hizmet üreten hastanelerinin, çok büyük sıkıntılar içinde var olma ve ayakta kalma savaşı verdiğini belirten Altınay, “Bir yandan artan enflasyon baskısı, kullandığımız cihaz ve sarf malzemelerinin büyük ölçüde dövize endeksli olması, öte yandan artan işçilik maliyetleri, hastaneleri ciddi ekonomik dar boğaza sürüklemiştir. Bunun sonucu olarak ülke genelinde olduğu gibi, bölgemizde de maalesef hastane ve tıp merkezlerinde iflas ve kapanmalar meydana gelmiştir.”

GİDERLER ARTARKEN GELİRLERİMİZ DÜŞÜYOR

“Ana gider kalemlerimizden enerji fiyatlarına son 1 yılda yüzde 300, Tıbbi sarf-malzeme maliyetleri yaklaşık yüzde 250 – yüzde 300, işçilik maliyetleri yüzde 120 artarken, reel gelirlerimiz sürekli olarak düşmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız anlaşmalarda baz alınan Sağlık Uygulama Tebliği (S.U.T) fiyatları, son on yılda yaklaşık % 80 - %100 oranında artmıştır. Hastalar, bizlerden maliyetin altında ücretlerle hizmet alırken, alacaklarımızın tahsili konusunda sıkıntı yaşamaya devam etmekteyiz.”

BİR YIL SONRA PARAMIZI ALIYORUZ

“Ayrıca coğrafi konumumuzdan dolayı, hastanelerimize çok sayıda göçmen sevk edilmektedir. Bunların tedavisinden kaynaklı alacaklarımız çok geç ödenmekte, ortalama tahsilat süremiz bir yılı geçmektedir. Bir yıllık enflasyon artışını düşündüğünüzde, tahsil ettiğimiz paralar tedavi amaçlı kullandığımız girdilerin maliyetini karşılamamaktadır.

Bütün bunlarla beraber, bürokrasi kaynaklı kısıt ve engeller faaliyetlerimizi hantallaştırmakta, maliyetlerimizi arttırmaktadır.” dedi.

SAĞLIK PERSONELİ EKSİKLİĞİ VAR

Sektörün en büyük sorunlarından bir tanesinin de, sağlık personeli eksikliği olduğunu belirten Altınay, “İstihdam ettiğimiz sağlık personellerini, verdiğimiz hizmet içi eğitimlerle yetiştiriyoruz. Bu durum, özel işletmeler için ciddi bir zaman ve ekonomi kaybına neden oluyor. Yetişen elemanlar bir süre sonra devlet memuru olarak atandığından, özel sektörde de hemşire ihtiyacı artıyor.  Hastaneler hemşire bulamazken; acil tıp teknisyeni, paramedik, anestezi teknikeri, çevre sağlık teknisyeni gibi unvanlarla mezun olan çok sayıda kişi, iş ve istihdam bekliyor. Temel sağlık eğitimi almış, iş bulamayan elemanların sağlık sektörüne entegrasyonu; hem hastanelerin eksik eleman ihtiyacını karşılayacak, hem de istihdamı arttırıp ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.”

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ HASTANELERİ GÜÇLÜ KILACAK

“Her sektörde olduğu gibi, sağlık sektöründe de işini doğru yapmayan veya haksız menfaat sağlamaya çalışanlar olacaktır. Amaçlarımızdan bir tanesi de, bu yanlışları en aza indirebilecek otokontroller oluşturmaktır. Bu yanlışlardan hareketle, bütün özel sağlık kurumlarını zan altında bırakacak yanlış haberler yapmak ve yaymak, toplumun tümünü cezalandırmak anlamına gelir. Sağlıkta şiddetin giderek arttığı günümüzde, asılsız algı operasyonları yapmak, sadece sağlıkta şiddeti tetikleyecektir. Tüm kamuoyundan beklentimiz, asılsız provakatif haberlere itibar etmemeleridir.”dedi.

Derneği kuruş amaçlarının yaşadıkları sorunları kamuoyu ile paylaşıp, ilgili merciler nezdinde bir an önce çözüme kavuşturmak olduğunu belirten Altınay, “Kamu veya özel hiç fark etmez sorunların çözülmesi, hastaneleri daha güçlü kılacak ve bu da tüm halka hizmet olarak geri dönecektir.” diye konuştu. (Yaser ÇAPAROĞLU)