YAYGIN GÖRÜLEN BİR HASTALIK

  • Eklenme Tarihi :18.03.2022 | 10:52

HATAY İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Kolorektal kanserlerin (KRK) dünyada ve ülkemizde yaygın görülen kanser türleri arasında yer aldığını bildirdi.

YAYGIN GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Hambolat yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye Birleşik Veri Tabanına göre, ülkemizde bu kanser türlerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda 3. sırada yer aldığını belirterek, “Avustralya ve Yeni Zelanda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülme sıklığı Asya ve Afrika bölgelerine göre daha yüksektir. Bu coğrafi farklılığın önemli etkenlerinin; beslenme tarzı, çevresel maruziyet ve genetik yatkınlık olduğu düşünülmektedir. 40 yaşın altında KRK nadirken, 40-50 yaştan sonra görülme sıklığı artmaya başlamaktadır. KRK vakalarının %85’i 50 yaş ve üzerindedir.” dedi.

KANSERDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olan kolorektal kanser vakalarının %85’i 50 yaş ve üzerinde görüldüğünü belirten Hambolat, “Kolorektal kanserlerin taranmasındaki temel amaç; ülke çapında oluşturulan ulusal bir tarama programını hedef popülasyona uygulayarak kolorektal patolojileri henüz erken evrede tespit etmenin yanı sıra karmaşık ve pahalı tedavi gereksinimlerinin de önlenmesi hedeflenmektedir.”

KOLOREKTAL KANSER BELİRTİLERİ

Enfeksiyon, hemoroid, irritabl bağırsak sendromu veya inflamatuar bağırsak hastalığında da sıklıkla izlenebilen aşağıdaki belirtiler, kolorektal kanserin habercisi olabilmektedir. Bağırsak alışkanlıklarında ishal-kabızlık gibi değişikliklerin meydana gelmesi ve bu değişikliklerin birkaç günden uzun sürmesi. Bağırsakta tam boşalmama hissi. Parlak ya da koyu kırmızı kanla karakterize rektal kanama. Dışkının koyu kahverengi veya siyah görünmesine neden olabilecek kanın varlığı. Karında şişkinlik, kramp tarzında ağrı veya gaz şikâyeti. Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybı. Güçsüzlük ve yorgunluk”

STANDARTLARI BELİRLENEREK UYGULAMAYA KONULDU

“Ülkemizde Kolorektal Kanser Taraması Ulusal Standartları belirlenerek uygulamaya konulmuştur. 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkek nüfusa İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı olarak faaliyet göstermekte olan; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde gaitada gizli kan kiti yardımıyla hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde 2 yılda bir ücretsiz olarak tarama yapılmaktadır. Tarama kapsamında bu yaş grubundaki kişilere ayrıca 10 yılda bir kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Tarama sonucunda Gaitada Gizli Kan Testi (GGKT) pozitif olan kişiler ileri tetkik amacıyla ikinci/üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.” dedi.  (Haber Merkezi)