PROJE, TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ ODAĞINA ALIYOR

  • Eklenme Tarihi :31.05.2022 | 09:57
  • Muhabir :

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay İçin İklim Eylemi Projesi’nin, deniz çöpü ve atık yönetimi konularında Japonya’nın uzmanlığını ve geçmiş tecrübelerini, ayrıca teknolojik yenilikleri odağına aldığını söyledi.

PROJE, TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ ODAĞINA ALIYOR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay İçin İklim Eylemi Projesi’nin, deniz çöpü ve atık yönetimi konularında Japonya’nın uzmanlığını ve geçmiş tecrübelerini, ayrıca teknolojik yenilikleri odağına aldığını söyledi.

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Japonya’nın sağladığı 1,8 milyon ABD Doları destek ile gerçekleştirilecek olan projenin  Antakya Müze Otel’de düzenlenen açılış töreninde konuşan Vinton, “Hatay için İklim Eylemi” üç hedefe sahip, birincisi, Samandağ’da Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin getirdiği atıkları temizlemek; ikincisi, mevzuat düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve halkın eğitilmesi yoluyla atıkların nehre boşaltılmasının azaltılması; üçüncüsü ise, nehirleri tıkayan, su kalitesini düşüren ve yerel balıkçılık ekonomisini tehdit eden bir istilacı tür olan su sümbülünün yayılmasının yarattığı tehdit ile mücadele etmek.” dedi.

İKLİM KRİZİ TÜM İNSANLIĞA YÖNELİK BİR TEHDİT

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro’da toplantıya video mesaj ile katıldı.  Kazuhiro’da “Japonya, iklim krizini tüm insanlığa yönelik bir tehdit olarak görüyor. UNDP ile iş birliğindeki amacımız, birçok ülkenin verdiği ancak uygulamakta zorlandığı pozitif net sıfır taahhütleri bakımından ilerlemeyi hızlandırmaktır.” dedi.

EĞİTİMLER VERİLECEK

Lübnan’da doğup Suriye’de kuzeye doğru akan Asi Nehri, daha sonra Türkiye’ye giriyor.  Uzunluğu 571 kilometre olan akışı boyunca atıkları da taşıyan nehir, Hatay’dan Akdeniz’e dökülüyor. Projenin uygulayacağı somut önlemler arasında Asi Nehri’nin denize döküldüğü yerde biriken denizel çöpün yakalanması, taşınması ve geri dönüştürülmesi; yerel balıkçı teknelerinin Samandağ kıyı sularındaki atıkları toplamak üzere ilgili donanıma kavuşturulması; gençleri “sıfır atık” uygulamaları konusunda eğitmek üzere 300 anaokulu ve ilkokul öğretmeni ile muhtarlara eğitim verilmesi; su sümbülünün yayılma derecesini haritalamak üzere izleme sistemi kurulması; istilacı bitkinin nehirden fiziksel olarak çıkarılmasına yönelik tekniklerin denenmesi; ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği halinde denizel çöpün kontrol altına alınması ve sıfır atık politikalarının uygulanması hakkında rehber ilkelerin belirlenmesi de bulunuyor.

2019 YILINDA İŞLETMEYE ALINDI

Girişim, UNDP’nin Hatay ilinde yaptığı çalışmaların üzerine inşa ediliyor. UNDP daha önce, Hassa ilçesinde 60 bin kişiye hizmet vermek üzere, daha önce arıtılmaksızın Asi Nehri’ne akıtılan kanalizasyon atığını arıtacak 4 milyon ABD Dolarlık atıksu arıtma tesisi inşa etmiş ve 2019 yılında işletmeye almıştı.

Hatay ili, Türkiye’de en yüksek mülteci nüfus oranına sahip illerden biri. İlin 1,7 milyon nüfusunun 432 bin 84’ü, yani dörtte biri, geçici koruma altındaki Suriyelilerden oluşuyor. Bu kadar büyük bir nüfusun Hatay’a göçmüş olması, bölgenin atık yönetimi kapasitesi üzerinde de bir baskı oluşturdu.

100’E YAKIN ÜLKEDE DESTEKLİYOR

Türkiye’deki yeni girişim, UNDP İklim Sözü’nün (ClimatePromise) 100’ü aşkın ülkede desteklediği çalışmalardan yalnızca biri. İklim Sözü, ülkelerin Paris Anlaşması’na yönelik ulusal taahhütlerini yerine getirmeleri için sunulan en büyük küresel iklim ve kalkınma desteği önerisi konumunda.

UNDP, 2021 Glasgow İklim Zirvesi’nde, UKB (Ulusal Katkı Beyanı) hedeflerini somut eyleme dönüştürmeyi hedefleyen “İklim Sözü: Vaatten Etkiye” olarak anılan yeni aşamayı başlatmıştı. Bu aşamanın en büyük destekçisi olan Japonya, geleneksel ortaklar olan Avrupa Birliği, Almanya, İsveç, İspanya ve İtalya’nın yanı sıra yeni finansman ortakları Birleşik Krallık, Belçika, İzlanda ve Portekiz ile bu çabaların hızlandırılması için güç birliği yapacak. (Yaser ÇAPAROĞLU)