Türkiye Olarak Kaynak Çeşitliliğine Bağlı Bir Stratejiyi Sürdürmeye Devam Edeceğiz - Hatay Söz Gazetesi

Türkiye Olarak Kaynak Çeşitliliğine Bağlı Bir Stratejiyi Sürdürmeye Devam Edeceğiz

  • Eklenme Tarihi :28.04.2024 | 10:56
  • Muhabir :Haber Merkezi

Türkiye Olarak Kaynak Çeşitliliğine Bağlı Bir Stratejiyi Sürdürmeye Devam Edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak kaynak çeşitliliğine bağlı bir stratejiyi sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

 

Aynı zamanda Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanı olan Bakan Bayraktar, “Neden hem petrol ve doğal gaz aramaya devam etmemiz hem de yenilenebilir enerji kapasitemizi üç katına çıkarmamız gerekiyor?” başlıklı bir makale kaleme aldı. Bakan Bayraktar, Dünya Enerji Konseyi’nin internet sitesinde yayınlanan yazısında enerjide dönüşüm ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş süreci ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş

Bakan Bayraktar, dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda giderek hemfikir hale geldiğini kaydetti. Gelişmekte olan ekonomilerin bazılarının artan enerji talebini karşılarken aynı zamanda karbonsuzlaşma için de pragmatik enerji politikaları oluşturmada başarılı olduğunu söyledi. Bayraktar, bazı ülkelerin de bu konuda anlamlı bir değişim yaratamadığını vurgulayarak “Her geçiş dönemi zorludur ancak o ülkenin özel ihtiyaçlarına göre dikkatle seçilmiş bir çözüm seti oluşturmak için de eşsiz bir fırsattır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Enerji Hedefleri

Türkiye'nin “Arz güvenliğinin sağlanması, uygun maliyet, net sıfır emisyona ulaşmak ve enerji bağımsızlığının elde edilmesi” gibi çok yönlü hedefleri olduğuna değinen Bayraktar, herhangi bir eylem ile birçok hedefin gerçekleştirilebileceğini belirtti. “Örneğin, yenilenebilir enerji kapasitesinin hızlı bir şekilde artırılması enerji bağımsızlığına katkıda bulunur, elektrik maliyetlerini düşürür ve enerji endüstrisinin karbonsuzlaştırılmasının bel kemiğini oluşturur.” ifadelerini kullandı.

Dengeli Yaklaşım

Bayraktar, karbonsuzlaştırmaya yönelik küresel çağrılar bağlamında Türkiye'nin petrol ve doğal gaza yatırım yapmaya devam etmesinin sorgulanabileceğini kaydederek “Türkiye'nin enerjide kendi kendine yeterliliği çok yakın bir zamanda %30'un üzerine çıktı. Bu başarı, petrol ve doğal gaz ithalatına yerli alternatifler yaratmak için hem hidrokarbon arama ve üretimini hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılmasını içeren dengeli bir yaklaşımın sonucudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaçırılmış Fırsata Dönüştürebilir

Türkiye’nin günlük 1 milyon varil petrol tüketimi bulunduğunun altını çizen Bayraktar, “Halkımızın refahını sağlayacak ve küresel rekabetçi konumumuzu koruyacak alternatif yollar yaratmadan fosil yakıtları aniden terk etmek ne mümkün ne de akılcıdır. Gerçekleri göz ardı eden bir geçiş, enerji fiyatlarındaki ciddi artışlar nedeniyle kamuoyunu etkileyebilir, net sıfır hedeflerine yönelik kamuoyu desteğini tehlikeye atabilir ve geçiş dönemini kaçırılmış bir fırsata dönüştürebilir.” ifadelerini kullandı.

Gabar’daki Petrol Keşfi

Bayraktar, Gabar’da günlük 40 bin varile ulaşan petrol üretimine değinerek “Gabar, artık tüm ulusu heyecanlandıran keşiflerle tanınıyor. Yapılan hızlı yatırımlar, bölgeye hızla refah getirecektir. Uzun yıllar göç veren bölge bugün göç alır duruma gelmiştir.” dedi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin hem geleneksel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak çeşitlendirilmiş bir enerji portföyüne olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Enerjide Kolektif ve Bütüncül Yaklaşım

Enerjide dönüşümün Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için duyarlı, rasyonel, esnek ve dijital olması gerektiğine inandığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

Türkiye aynı anda dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesine, son yılların en büyük açık deniz doğal gaz keşiflerinden birine, bölgesel doğal gaz ve petrol ticaretine olanak sağlayan platformlara, yaklaşık 80 GW'lık yenilenebilir enerji projelerine, en büyük nadir toprak elementleri sahalarından birine, elektrik şebekesi için milyarlarca dolarlık bir yatırım planına ve iddialı enerji verimliliği hedeflerine ev sahipliği yapan bir ülkedir. Enerjiye yönelik kolektif ve bütüncül bir yaklaşım bize dirençli bir ulusal enerji sistemi sağlayacaktır.

İş Birliği Çağrısı

İklim değişikliğine karşı mücadelede bireysel değil kolektif yaklaşımın önemine işaret eden Bayraktar, finansman, ticaret ve teknoloji alışverişi de dahil olmak üzere küresel toplumu iş birliğine davet etti. Bakan Bayraktar yazısını, “Gelin hikayeyi enerji dönüşümünden akıllı enerji dönüşümüne doğru değiştirelim.” cümlesiyle tamamladı.