AH ŞU AHMAKLIK:))!!

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :15.11.2022 09:21

Kimi "bön" der, kimi aptal

Akla ziyan şu ahmaklık

Hantaldan da daha hantal

Zorda koyan şu ahmaklık

 

Sebep, sonuç, kitap bilmez

Mana yüklü hitap bilmez

Öngöremez, icap bilmez

Eksik duyan (!) şu ahmaklık

 

Yoksulluğu kader sayan

Mağdur eden, naçar koyan

Ferasetten anlamayan

Bomboş kovan şu ahmaklık

 

Sevgili okurlarım,

Benim ülkemde sıkça kullanılan "ahmak" sözcüğünün ne anlama geldiğini, bilmeden de kullananlar olabilmekte...

Arapçadan dilimize geçmiş olan "ahmak" kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre, "Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, AVANAK, aptal" olarak karşılık bulmaktadır.

"AHMAK" kelimesini bir cümle içerisinde kullanarak yorumumuzu, sürdürelim:

"En doğru, en yüksek fikir, bir cahil veya ahmağın elinde gülünç, değersiz bir hâle gelebilir."

İçinde "AHMAK" sözcüğünün geçtiği atasözlerimizi, deyimlerimizi ve birleşik kelimelerimizi de unutmayalım..!

* Ahmağa yüz, abdala söz vermeye gelmez.

* Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır.

* Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.

* Ahmaklık parayla değil.

* Ahmak yerine koymak.

* Ahmak otu (sigara)

* Ahmakıslatan,

*

Sevgili okurlarım,

"AHMAK" kelimesi, genel itibari ile aklını gerektiği gibi kullanmayan kişiler için kullanılmaktadır.

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ahmak kelimesinden türeyen "ahmakça" ve "ahmaklaşma" kelimelerinin, cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında; "biraz akmak" anlamına geldiğini zarf olarak kullanıldığında ise "ahmağa yakışır bir biçimde, aptalca" anlamına geldiğini görüyoruz.

*

Sevgili okurlarım,

"Bre hocam, nereden çıktı bu 'AHMAK' meselesi..?" diyeceksiniz... Haklısınız, bu sevimsiz sözcüğe bu kadar yer vermemeliydim:))

Ama bizim mahallenin, "Sümsük Süleyman"ına birilerinin "ahmaklığı" izah etmesi gerekiyordu... Ben yapayım dedim..!!

Efendim,

Centilmenliği ve mertliği ile tanınan mahallelimiz "Eşref Ekrem"e Sümsük Süleyman'ı sormuşlar; o da yekten: "Ahmağın, Sümsüğün tekidir" demiş...  Dünya Küçük ya!  "Eşref Ekrem"in; "Ahmağın, Sümsüğün tekidir" sözü, Sümsük Süleyman'a kadar ulaşır...

Mesele dava konusu olur... Kurulan mahkemenin "tembihli" yargıcı, mahallelimiz "Eşref Ekrem"e: "Ahmağın, Sümsüğün tekidir" ifadesini kullanıp kullanmadığını sorar...

Mahalleli Eşref Ekrem, şöyle cevaplar:

"Efendim, ben bu şahsı tanımam etmem...!! O" ahmak" meselesi şöyle oldu: O gün, arkadaşımla çarşının en kalabalık yerinden geziniyorduk... Alışverişlerin durgunluğunu görüp, ülkede gelinen vahim ahvale atıfta bulunarak;

" Yahu, şu milletin yoksulluğunu görüyor musun..?!  Ülkeyi gelen soyuyor, giden soyuyor, bir yandan da sümsüklük, ahmaklık almış başını gidiyor...!! Baksanıza buna rağmen, derin suskunluk da devam ediyor...!! Şimdi şuradan 'ahmaklar, sümsükler, sünepeler!' diye bağırsak, şu gidenlerin en az 10'u geri dönüp bakar..!!" dedim... Ve merak bu ya, iki elimin parmaklarını birleştirip megafona benzeterek:"AHMAKLAR, SÜMSÜKLER, SÜNEPELER.!" diye bağırdığımda, ilgili şahsın geri dönüp bakanlar arasında olması, benim hakaret ettiğim sonucu çıkarılmamalı..! Buradan "Senin neyi, nasıl, niçin söylediğinden ziyada, o sözden kimin, neyi, niçin, nasıl anladığı esastır" özdeyişinin haklılığını bir kere daha görmüş oldum. Kimseye hakaret etmek gibi bir hayat tarzım olmamıştır, olamaz da...Zira, empati yapma ilkesini içselleştirmiş biri olduğumdan adım gibi eminim... Mesele bundan ibaret Sayın hakimim..! "

*

İstanbul Anadolu Adliyesinde 11.11.2022 günlü başlayan dava, konusu itibariyle benzeşmekte..!!

Şöyle ki,

Alınganlığı had safhada olan veya öyle görünen (?!) YSK'nın, ağanın marabası gibi davranıp  (?!)  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağaya biat etmesi için, ortaya karışık babından bahane üretip, kendine söylendiği rivayet edilen "AHMAKLIĞI" dava konusu yaparak, İmamoğlu'nun, siyasi yasaklı olmasının özel  "çabası" ne kadar da belli:))?!

Yüksek mahkeme konumunda olan ve toplumun tamamını bütün görmesi beklenilen YSK'nın, siyasi mülahazalara çekilmesi ve bu derecede yıpratılması, hiç de hoş olmuyor..!!

Yapmayın beyler..!!

Bu ülkeyi hukukundan koparmayın..!!

Bile bile kabile devletine dönüştürmeyin..!!

Şahsi ikballere, ülkeyi, Ülkemin insanını feda eylemeyin..!! Hiç kimseyi bulamazsanız, geçin aynanın karşısına, başkalarının size soracağı soruları, kendi kendinize sorup, "AHMAK VE AYMAZ" olup olmadığınıza önce kendiniz karar verin..!!??

Zira, "Ahmaklık" hali, en çok sahibini yıpratır..!! BİR KERE DAHA HATIRLATALIM DEDİK:))

*

Gahi aymaz, gah divane

Anlamsız dönen pervane

Hoşa gitmeyen terane

Suda havan şu ahmaklık

 

Ömür boyu külfet başa

Zarar verir, gitmez hoşa

Kasnak gibi döner boşa

Ayılmayan şu ahmaklık

 

İkramsızdır, izzetsizdir

Şekersizdir, şerbetsizdir

Lezzet dersen, lezzetsizdir

Hepten yavan şu ahmaklık