AYNAYA BAKAN ERDOĞAN: "YETER, SÖZ MİLLETİN..!!" DEDİ:))

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :23.01.2023 09:45

Ayna karşısında duran Erdoğan

"Yeter söz milletin" demekle haklı

"Korkutarak" oyun kuran Erdoğan

"Yeter söz milletin" demekle haklı

 

Evdeki "su (!) küpü" dolmuştur çoktan

Mücahit, müteahhit olmuştur çoktan

Erdoğan, ülkeyi bölmüştür (!) çoktan

"Yeter söz milletin" demekle haklı

 

"Dağa kaçan inek" tüketmiş suyu

Uyu sen vatandaş, sen halen uyu

"Uyanık Erdoğan" sana gün boyu

"Yeter söz milletin" demekle haklı

 

Koskoca yirmi yıl edildi heba

Sanırsın ülkeye kapladı veba

"Piripak" ses veren (!) Erdoğan Baba

"Yeter söz milletin" demekle haklı

 

Tarım, hayvancılık, sanayi, tarım

Bırakın bütünü, yok olmuş yarım

Erdoğan haksız mı (?!) size sorarım

"Yeter söz milletin" demekle haklı

 

Sinop'tan Hatay'a; İzmir'den Van'a

Yoksulluk, yolsuzluk, vurmuş tavana

Sana sesleniyor, Erdoğan sana

"Yeter söz milletin" demekle haklı

 

Sevgili okurlarım,

20 yıldır iktidarını sürdüren AKP ve "Ekonomist" lideri, Ülkeye Kapıkule'den yeni girmişler de olan biten hiç bir şeyin ilgilileri değillermiş gibi, seçim  sathı mahalline girdiğimiz şu günlerde; 50'li yıllarda, Merhum Menderes'in tarihe nakşolan "YETER SÖZ MİLLETİN" sloganını sahiplenmiş olmaları; sizi bilmem ama beni güldürmekle kalmayıp, olanca sinir sistemimin fabrika ayarlarını da bozuverdi:))

Erdoğan'ın, geçen günkü grup toplantısında, sağ elinin kapalı baş parmağı ve açık dört parmaklarıyla, "YETER SÖZ MİLLETİN" dediğinde, gruptaki vekillerin, hep birden "aşk ile" ayağa kalkıp, "Şevk ile" alkışa boğmaları, merhum Menderes'i dahi kabrinde güldürmüş olmalı:))

Daha sonra beni bir başka düşünce aldı: "Erdoğan'ın grup kürsüsünde o yaptığı işaretin, Demokrat Parti işareti mi, yoksa hayli zamandır verdiği Rabia selamı mı?" diye...

Yahu, onlarca danışmanı olan Erdoğan'a, içlerinden biri çıkıp; "Efendim, Demokrat Parti'nin devamı olan ve halen yurt genelinde örgütlü olan Demokrat Parti var... Bu sloganı sahiplenmemiz bizde aksi tesir yaratabilir, kendi sloganlarımızı kendimiz üretmemiz daha doğru olur..!" deme ferasetini göstermemiş; yazık, çok yazık..!!

Bu işin bir yönü...

Diğer yönü ise, "YETER SÖZ MİLLETİN" derken, 20 yılda aşağıda belirtilen icraatlar, başkalarına aitmiş gibi görüntü vermiş olmaları...!!

Ama kuvvetle muhtemeldir ki, Erdoğan'ın; "YETER SÖZ MİLLETİN" sloganını boy aynasının karşısında söylemiş olduğudur:))

Sorarım size;

* "3Y"ye (Yasaklara, Yoksulluklara, Yolsuzluklara)  son vermeyi vaat ederek iktidar olduğunu...

* "3Y"ye son vermek yerine, tam aksine,"3Y" yi "6Y"ye (Yasaklar, Yoksulluklar, Yolsuzluklar, Yağmalar, Yargısızlık, Yozlaşma) çıkardığını...

* Tarım ve hayvancılıkta, dünyada kendine yeten, hatta ihraç eden 7 ülkeden biri iken, samanı dahi ithal edecek duruma düşüldüğünü...

*  Tek rakam seyreden enflasyonun üç rakamlı hale getirildiğini...

* Dolar 2 TL. bandında seyrederken, 19 TL. ye çıkarıldığını...

* 2002'li yıllarda 4-5 TL. civarında seyreden akaryakıtın, 30 TL. ye kadar tırmanmış olmasını...

* Doğalgazın ve elektrik faturalarının, %150-200'leri bulmasını...

* Hukukun ve bağımsız yargının tanınmaz hale getirildiğini...

* İşsizlikte, ülkenin zirveyi  bulduğunu...

* 84 milyon nüfusu olan ülkenin, 32 milyonunun sosyal yardıma muhtaç hale getirildiğini...

* Yoksulluğun ülke nüfusuna oranının, %80'lere fırladığını....

* Çağdaş eğitimin, cemaatlere ihale edilmekle birlikte, müfredatına 8 kez değişime uğratıldığını...

* Cumhuriyetin kazanımları olan tesis ve teşekküllerinin, fırsatçı harami güruhlarına peş keş çekildiğini...

* "Müşteri garantili" hava alanları, tüp geçitler, köprüler, yollar, hastaneler ve benzeri tesis ve teşekküllere, astronomik ödemeler yapılarak, ülkenin zarara uğratıldığını...

* Atamalarda liyakatten vazgeçildiğini...

* Devlet İhale Yasasının, 193 kez değiştirilerek, adeta isme havale yönteminde ısrar edildiğini...

* Takribi 60 bin civarında olan hükümlü sayısının 370 binlere ulaştığını, okul yerine cezaevleri inşa edildiğini...

* Verilen ihalelerde, İngiliz Mahkemelerinin yetkili kılınmasına rıza gösterildiğini...

* İki yüzü aşkın üniversite olmasına rağmen, uluslararası üniversiteler sıralamasında ilk 1000'in içine giren bir tek üniversitemizin dahi olmayışını...

* Yargının, yürütmenin, yani devletin hassasiyet içeren kurumlarının, (TRT, RTÜK, TÜİK, DİYANET vs.) güven duyulmaz hale getirildiğini... olmamış sayabilir miyiz..!?

Vesaire... Vesaire... Vesaire...

O halde, ayna karşısında, celallenerek, gördüğü silüete bakarak;

"YETER SÖZ MİLLETİN" diyen Erdoğan'ın ve AKP'sinin tahribatlarına milletçe karşı durup, "YETER SÖZ MİLLETİN" sözünü "SANDIKTA" biz diyelim..! Zamanı gelmedi mi..?!