ÇÜRÜMELER

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :17.04.2024 13:02

Hayra alamet değil, sarmışsa kötü koku

Bizde bu ahvallere hepten çürüme derler

Nerede bozulmuşsa, yapısal hücre, doku

Oradaki maraza, dipten çürüme derler

 

Dayanılmaz pis koku, kuyruğuna inmişse

Tuzu dahi kokutur, adına leş denmişse

Tiksinti ahvalleri (!) kimyasına sinmişe

O şeydeki maraza, kökten çürüme derler

 

Hele ki devlet ise, çürümeye yüz tutan

Bağrındaki hançerle nasıl yaşasın vatan

Hükmeder olmuş ise, ihanet alıp, satan

Gelinen bu noktaya (!) çoktan çürüme derler

 

Hasılı Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan

Evlat olağan sayar, ne görürse babadan

"Şaibeler" sarmışsa, hayır gelmez obadan

Sağlamsız kalan yere toptan çürüme derler

*

Sevgili okurlarım, 

İçeriğine denk DÜŞECEK kendi "demelerimden" birkaçını paylaşarak yazıma giriş yapmak istedim..

* "YAMUK KARPUZDAN DÜZGÜN DİLİM ÇIKMAZ..!" 

* "CAHİLDE FERASET ARAMAK, BİLAKİS FERASETSİZLİKTİR..!" 

* "SEMERİ YALAN OLANIN, KEMERİ YILAN OLUR..! "

* "AKREPİN SAKLAMBAÇ OYUNU; 

    SÜRÜDEN AYIRIR KOYUNU..! 

*

Bu girizgahın ardından, şehitler, gaziler diyarı ülkemin; sosyal, siyasal, hukuksal, refah seviyesi, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık yönünden düşürüldüğü vahim durumu birlikte irdeliyelim:

 

Sevgili okurlarım, 

Ülkede (3Y, yasakları, yoksulluğu ve yolsuzluğu" bitirme iddiasıyla; 2003'te iktidara gelip söylemlerinin aksine işlere kalkışan ve satılmadık Cumhuriyet değerleri bırakmayan AKP, "dezenformasyon mühendisliğini" kimselere bırakmayacağa benziyor..!! 

 

Sevgili okurlarım, 

* Ülkede, "kuvvetler ayrımı ilkesi" nin, hepten bozulmuş olması.. 

 

* Bilhassa da yargının vesayet altına alınarak, adalete olan güvenin dipten sarsılması... 

 

*Ülkenin kurucu değerlerinin hoyratça tahrip edilişi... 

 

* Ülkenin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve ilkelerine, çok yönlü (?!) yapılan saldırıların sürmesi... 

 

* Cumhuriyetin kazanımları olan (fabrikalar, limanlar, çiftlikler vs.) tesis ve teşeküllerin, kelepir niyetine yandaş camiaya peşkeş çekilmesi... 

 

* Ormanların ve maden sahalarının, imtiyazlı rant avcılarına açılması... 

 

* 6 TL. den 42 TL. ye fırlayan ve tüm ürün fiyatlarına yansıyan akaryakıtın durdurulamaz oluşu... 

 

* Eğitimden sağlığa; işsizlikten hukuka; tarımdan hayvancılığa; dış siyasetten, inanç istismarına varıncaya değin, her alanda baş gösteren dezenformasyonun kronik hale gelişi... 

 

* Et ve et ürünlerinde; süt ve süt ürünlerindeki fiyatlarının astronomik artışları..!! 

 

* Ülke nüfusunun takribi yüzde 60'ının ayni ve nakdi sosyal yardıma bağımlı hale getirilişi... 

 

* Merdiven altı ve cemaat görünümlü inanç tacirlerinin devlete sızmalarına suskun kalınmış olması... 

* Dış politika kusurundan dolayı, takriben 16 milyon sığınmacı, kaçak, köçek, Işidçi, Talibancı, Hizbullahçı gürühun, ülkeye doluşması ve demografik yapının ciddi manada bozulması..! 

* Bilhassa da, Seçim Yasasının yetersizliği, yargının vesayet altına girmişliği ve her yapılan seçimin şüpheyle, şaibeyle sonuçlanır oluşu, yani sandık hilesinin adeta olağanlaşması...?!

* Vatandaşın, devlet kurumlarına ve yönetenlerine olan güvenin ciddi manada sarsılmış olması..!! 

* Liyakatin esas alınması, işin ehline verilmesi prensibinden uzaklaşılması..!! 

 

* Çağdaş eğitimi öncelemek, ideal okulları ve 20'şer öğrencilikideal derslikler sayısını çoğaltmak  yerine, cezaevi sayısını artırarak, "neden, niçin, nasıl diyerek sorgulayan gazetecilerin, hukukçuların, siyasetçilerin, üniversite öğrencilerinin, öğretmenlerin, memurların, işçilerin susturulmaya ve sindirilmeye çalışılması...

..Ve daha nice ÇÜRÜME HALLERİ..!!?? 

 

Sevgili okurlarım, 

Netice olarak, "ÜLKEYİ HER BAKIMDAN  ÇÜRÜMEYE MAHKUM EDENLERDEN"  halen inadına çare beklemeye devam edenlerin gaflet uykusundan uyanmamalarına kahrolmamak mümkün mü..??!! 

.. Ve bu aymazlığa, "kader" deyip çıkanlara, sizler gibi benim de söyleyecek sözüm olamaz..!! 

Ne diyelim;

Yüce Rabbim, 

"ÇÜRÜMEYLE VE ÇÜRÜTENLERLE MÜCADELE" edenlerin yardımcısı olsun... 

*

Sevgili okurlarım, 

Bu günlük bu kadar... 

Sizleri manidar fıkralara baş başa bırakıyor, aydınlık yarınlar diliyorum.. 

*

FIKRA:1

Dünyanın en hırsız erkeği ile dünyanın en hırsız kadını evlenirler...

9 ay 10 günün ardından, doğum ebesinin yardımı ile, bir çocukları dünyaya gelir. Bir eli açık, diğer eli kapalı doğan bu çocuğun kapalı elini açtıklarında, bir de ne görsünler;  "doğum ebesinin yüzüğü" . :)) 

**

FIKRA :2

Zamanın birinde, meclisin kapısında ve genel kurul salonunda, tamirat işi çıkar. 

Tamirat için ihale açılır. İhaleye 3 firma katılır. 

İhale Komisyon Başkanı, birinci firmayı huzura çağırır ve sorar:

- "Siz bu tamirat işini kaça yaparsınız?" 

- "Üç milyon liraya olur.." 

Huzura gelen ikinci firma:

-"Üç milyon liraya olur..

Çağırılan üçüncü firma yetkilisi ise:

-"9 milyon liraya olur" dediğinde, komisyon başkanı sesini yükselterek:

- "Ne yani? Sen üç misli fazla istiyorsun yahu, olacak iş mi!" diye tavır alması üzerine, üçüncü firma yetkilisi şöyle cevaplar:

- "Sayın yönetici, izah edeyim: Bu paranın 3 milyonu bana; 3 milyonu sana, 3 milyon da marangoza verilecek..!" 

Netice olarak tamirat işi, üçüncü firmaya verilir..!!?? 

*

FIKRA 3:

Nasrettin Hoca, yine eşeğine ters binip yola revan olduğu sırada, köylüsünden biri, Hoca'nın eşeğe ters binmiş halini görüp sorar:

-"Hocam, eşeğine neden ters biniyorsun ?" dediğinde;

Hoca:

- "Arkada gelenleri görebilmek için!" der.

Köylü bu defa şöyle sorar:

- "Hocam o zaman da önden gelecekleri ve olacakları göremezsin" dediğinde, Hoca'nın cevabı şöyle olur:

-  "Önden geleni eşek de görür!" diyerek taşı gediğine koyverir..!!?? 

*

Sevgili okurlarım, 

Şimdi "ÇÜRÜME" başlıklı yazımıza konu teşkil eden Ülkemizin, 22 yılda getirildiği ve hiç de iç açıcı olmayan ahvaline /birlikte bakalım: