"NO(!)BEL" ADAYIM, ERDOĞAN..?!

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :04.01.2023 12:23

 

 

Erdoğan'dır benim "No(!)bel" adayım

"Ülkeyi bitiren (!) Bay Kemal" duysun

Erdoğan nerdeyse (?!) "ben de ordayım"

"Yüküyle götüren (!) Bay Kemal" duysun

 

"Nefsine çalmayan (!?) tek Erdoğan var"

"No(!)bel" adayımdır; kararım karar

"Bu millete zinhar (?!) vermedi zarar"

"Ülkeyi batıran (?!) Bay Kemal" duysun

 

"Ülke İhya oldu (?!) Erdoğan Bey'le"

"No(!)bel'i hak etmek kolay mı öyle"

 "Ülkeye taktığı" (?!) bu borç yüküyle

Gemiyi yatıran(!) Bay Kemal duysun

 

Cihanda barışı, yurtta barışı

"Başaran (!?) Erdoğan" aldı alkışı

Sürpriz olmayacak "No(!)bel" alışı

"No(!)bel'i kaptıran Bay Kemal duysun

 

Sevgili okurlarım,

Sakın, yanlış anlaşılmasın..!

No(!)bel kelimesini hecelediğimizde; "No" Fransızca "hayır" anlamını içerirken;

"Bel" ise, "güzel" demektir.

BU duruma göre, ikisini birleştirdiğimizde, "güzel değil" anlamına karşılık gelir..!?

Ben meseleye sadece, "Liyakat" penceresinden bakıp, gördüklerimi (?!) esas alarak, bu karara vardığımı bilmenizi isterim..!

Erdoğan patentli "hal ve gidişleri" detaylandırdığımda, "No(!)bel adayımız Erdoğan'dır" DİYECEĞİM den emin olabilirsiniz:))

Ama öncelikle, 1901'den beri her yıl 10 Aralık'ta "İNSANLIĞA HİZMET" adı altında verilen, "Nobel ödülü" nün tarihçesine bir bakalım:

(21.10.1833- 10. 12.1896- San Remo-Italya) Dinamitin mucidi olan İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Bernhard'ın, kurucusu olduğu dernek tarafından, Bernhard'ın Vasiyeti üzerine prestijli bir ödül olan Fizik, kimya,  psikoloji, tıp, edebiyat ve ekonomi alanlarında verilen Nobel Ödülleri başlatılmıştır.  "Nobelyum" Elementindeki Nobel kelimesi, Bernhard Nobel'in adından gelmektedir.

*

Bu açıklamadan sonra, Erdoğan'ı neden "NO(!)BEL" Adayı gösterdiğim meselesine gelelim...

Elbette ki, bir sebebi vardır:))

*

20 yıllık iktidarı dönemince, Erdoğan'ın başardığı "EN" leri birlikte hatırlamaya çalışalım:

* Erdoğan'ın, AKP kurulmadan önce,

1) 17/21 Nisan 1995

2) 17/22 Kasım 1996

3) 20/23 Aralık 1996

4) 26/27 Mart 1998

5) 16/17 Temmuz 2000

6) 04 Temmuz 2001

7) Bir ay sonra AKP'nin kuruluşuna değin

* ABD'ye EN" çok gitme başarısı göstermesi...

* "3Y"ye (Yasaklar, Yoksulluklar, Yolsuzluklar)  son vermeye gelen Erdoğan'ın, "3Y"ye son vermek yerine, tam aksine,"3Y" yi "6Y"ye (Yasaklar, Yoksulluklar, Yolsuzluklar, Yağmalar, Yargısızlık, Yozlaşma) çıkarmada "EN" başarılı olması...

* Tarım ve hayvancılıkta, dünyada kendine yeten, hatta ihraç eden 7 ülkeden biri iken, samanı dahi ithal edecek duruma düşürülmesinde "EN" başarılı olması...

*  Tek rakam seyreden enflasyonun üç rakamlı hale çıkarılmasında, "EN" başarılı olması...

* Dolar 2 TL. bandında seyrederken, 19 TL. ye çıkarılmasında "EN" başarılı olması...

* 4-5 TL. civarında olan seyreden akaryakıtın, 30 TL. ye tırmanmasında "EN" başarılı olması...

* Doğalgaz ve elektrik faturalarının, %150-200'lere tırmanmasında "EN" başarılı olması...

* Hukukun ve bağımsız yargının mumla aranır hale gelmesinde "EN" başarılı olması...

* İşsizlikte, ülkenin zirve yapmasında "EN" başarılı olması...

* 84 milyon nüfusu olan ülkenin, 32 milyonunun sosyal yardıma muhtaç hale gelmesinde, yoksulluğun %80'lere çıkmasında "EN" başarılı olması...

* Çağdaş eğitimin, cemaatlere ihale edilmesine ve dinin siyasallaştırılmasında "EN" başarılı olması...

* Cumhuriyetin kazanımlarının, yandaşlara ve "5'li çetelere" bocalanmasında "EN" başarılı olması...

* Devlet İhale Yasasının "isme havale" babından, 193 kez değiştirilmesine "EN" başarılı olması...

* Cami sayısının, Diyanet kadrosunun ve ödeneğinin 2'ye, 3'e katlanmasında, cemaat sayısının tam aksine azalmasında "EN" başarılı olması...

* Geçilmeyen köprülerden, tünellerden; inilmeyen havaalanlarından, gidilmeyen yollardan, en çok vergi alınmasında "EN" başarılı olması...

* Diplomaside strateji hataları yüzünden uluslararası arenada soyutlanmışlığa "mutlu yalnızlık" diyebilmede, " "EN" başarılı olması...

* Bir gün önce "kardeşim filanca, dostum falanca" diye seslendiklerine, bir gün sonra diplomatik hatalara düşerek kişisel hırsla, "katil, terörist falanca, alçak, hain, cani filanca" diyebilmede, "EN" başarılı olması...

* Diplomaside strateji hataları yüzünden, ülkeyi sığınmacıların, kaçakların, köçeklerin, karanlık işler yapan mafyavari illegal oluşumlara mekan yapmaktan "EN" başarılı olması...

* Diyanetin siyasallaştırılmasında, camilerin siyaset zeminine dönüştürülmesinde "EN" başarılı olması...

* Ülkedeki üniversitelerin, dünya başarı sıralamasında, ilk 700'ün dışında kalmasında "EN" başarılı olması...

* Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim hizmetinin, cemaat görünümlü (?!) merdiven altı oluşumlara bırakılmasında ve çağ dışı görünümle kaos yaratılmasında

"EN" başarılı olması...

* Açlık sınırının altına düşürülen milyonların  çöplerde ve askıda ekmek arar hale getirilmesini, eti sütü, yoğurdu rüyada görür noktaya gelinmesinde "EN" başarılı olması...

* Bir gümüş yüzüğün sınırsız servete dönüşmesinde; Mücahitliğin müteahhitliğe; müteahhitliğin ise "5'li çeteye" dönüşmesine "EN" başarılı olması...

* "Zımnen zayi olmuş" ekenomist diplomasıyla "Enflasyon sebep, faiz sonuç" faraziyesinin başarısızlığın, "EN" başarılı olması...

* En kısa sürede, en fazla saraya, en fazla uçak filosuna ve en fazla zırhlı araç parkına sahip olmada, "EN" başarılı olması...

* Enva çeşit küfürleri ve yenilir, yutulur olmayan türde hakaret etmeyi kendisine hak görürken, hakarete uğrayan muhalefetçe karşılık verilmesini, "cumhurbaşkanına hakaret sayan ve gelmiş geçmiş  cumhurbaşkanları arasında" EN" çok dava açmayı başarması...

.. Ve daha onlarca benzerleri...!?

*

İşte böyle, sevgili okurlarım ve unutkan (?!) vatandaşlarım...

"NO(!)BEL" ADAYIM, ERDOĞAN..?!" demiş olmama dayanak teşkil eden "EN" leri, unutmuş olabilirsiniz, düşüncesiyle bir kere daha hatırlatalım, dedik...

Belli mi olur, belki, yaklaşan "SEÇİM SANDIĞI"nda ortaya koyacağınız iradenizde, rehberlik edebilir..!

"NO(!)BEL" ADAYIM, ERDOĞAN" da, gösterilecek iradeyi merak ediyormuş:))?!

ÖYLE DİYORLAR..!!