OSMANLI'NIN YERLİ VE MİLLİ ABDULHAMİT'İ...

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :01.06.2022 11:20

Başlangıcı yanlıştır, çõkme varsa bir yerde

 

Başka sebep aramak, aptallık emaresi

Hakikat rağbet gõrmez, bağnazlık varsa nerde

Dızlak başı taramak, aptallık emaresi

 

Seçemez hal almışsa, sultan şekerle şapı

Zaten yutmuş demektir; mideyi bozan hapı

Artık ayakta kalmaz; kalede duvar, kapı

Zararı kar anlamak, aptallık emaresi

*

Sevgili okurlarim,

 

"Ekonomist Tarihçi" Erdoğan'nın; "33 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nu yõneten Sultan Abdulhamit Han, bir karış toprak vermemiştir" derken iki Türkiye büyüklüğünde ülke toprağını kaptırdığını" teğet geçtiğini üç-beş gün õnce yazmıştım...

Bugün de bir dostun gõnderisinden esinlenerek, "ekonomist tarihçi" Erdoğan'ın ve "malum anlayışça" yere gõğe sığdırılamayan  Kızıl Sultan Abdulhamit'in, "milli ve yerli" bildiği (?!) devlet erkanını siz değerli okurlarımla paylaşarak, tarihin ne derece dezenformasyona uğratıldığını gõstermek istedim..?!

 

Bu utanç vesikasına ilk ulaştığımda, şaşkınlığa düşmüştüm..!!

Sizde okuduğunuzda sakın ola,

"Bu kabine Ermenistan kabinesi mi?" diye, şaşkınlık içine düşmemeye çalışın emi?...

 

Zira bu kabine, 33 SENELIK ABDULHAMİD DEVRİNİN OSMANLI KABINESI'dir..!!

 

Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın,

Bu ekip; "33 SENELIK ABDULHAMİD DEVRİNİN EKİBİ" dir..??!!

Aynı anlayışın günümüz uzantıları; bu hakikati, "Yunan sevdalısı" Fesli soytarı Kadir Mısırlı gibi" bilerek saptırıp, batırılan Osmanlı'yı kastederek: devletin çõkmesini  "Türkçülüğün başlamasına" bağlamaya çalışmaktalar..?!

 Sevgili okurlarım;

 

Şimdi, 33 SENELIK ABDULHAMİD DEVRİNİN OSMANLI KABINESI'nin ve diğer devlet erkanının kimlerden oluştuğuna birlikte bakalım:dir..!!

Peki, bu OSMANLI'nın ekonomik bakımdan yansıyan iflas tablosunda Türklerin nerede olduğunu sorarsanız eğer; padişah eşlerinin aşağı yukarı hiç birinin Türk olnadığı, Osmanlı kabinesinde de, Türk ismine rastlanmamış olması hiç de tuhaf olmamalı:))?!

 

 İşte size

 

"Halife-i Müslümin" diye de çağrılan 2. Abdülhamit ’in nazırları ve bürokratları:

 

HARİCİYE NAZIRLARI:

Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)

Gabriel Pasha ve

Sava Paşa (1879-1880)

 

HAZİNEİ HASSA NAZIRLARI:

*Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891),

*Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897),

• Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

 

*MALÏYE NAZIRI

Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), (Aralık 1886 - Mart 1887) (1888-1891)

 

*NAFIA NAZIRLARI:

Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878),

Aleksandr Karateodori Paşa (1878)

Sava Paşa (1878-1879)

 

ORMAN VE MAADİN NAZIRLARI:

• Mavrokordato Efendi (1908-1909),

• Aristidi Paşa ( 1909)

 

TİCARET VE ZİRAAT NAZIRLARI:

• Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)

• Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

 

AYAN ÜYELERİ (1876)

* Antopolos Efendi Aristarki Bey,

• Daviçon Karmona Efendi,

• Musurus Paşa,

• Serviçen Efendi,

• Stoyanoviç Efendi,

• Dr. De Kastro Bey,

• Mavroyeni Paşa, Karatodri Paşa,

• Abraham Karakahya Paşa

 

AYAN ÜYELERİ (1908)

 

• Azaryan Efendi,

• Basarya Efendi,

• Bohor Efendi,

• Fethi Franko Bey,

• Gabriyel Noradonkyan Efendi,

• Mavrokordato Efendi,

• Mavroyeni Bey,

• Oksanti Efendi,

*Yorgiyadis Efendi,

*Aram Efendi,

• Popoviç Temko Efendi,

 

Ha, unutmadan sõyleyeyim;

BABIALİ HUKUK MÜŞAVİRLERİNDEN

Gabriel Efendi;

Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştı...!!

 

ELÇİLİKLERE BİR BAKAR MISINIZ..?!

 

•  Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi.....Atina

•  Azaryan Efendi.. Belgrad

•   E. Karatodri Efendi....Brüksel

•   Blak Bey..... Bükreş

•   Yanko Karaca, Misak Efendi ve

     Aritraki Efendi.....Lahey

•   K. Musurus Paşa, Alfred Rüstem Paşa ve

     Antopulo Paşa...... Londra

•   Naum Paşa....... Paris

•   S. Musurus Bey, Y. Fotiades Bey..... Roma

•    Nikola Gobdan Efendi....Sofya

•   A. Vogorides Paşa...........Viyana,

•    L. Aristarki Bey, A. Mavroyeni Bey...Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz.

 

Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum asıllı memurlar kullanılırken; Valilik koltuklarının çoğunda da aynı şekilde, gayrimüslimler vardı...

 

Mesela;

*ŞARKİ RUMELİ VALİLERİ:

Sava Paşa

Aleko Vogorides Paşa

Gavril Paşa Hristoiç

Alexandre de Battenberg

Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha

 

SİSAM BEYLERİ:

Mişel Gregoriyadis Bey,

Aleksander Mavroyeni Bey,

Yanko Vitinos Bey,

Kostaki Karateodori Paşa,

Yorgi Yorgiadis Efendi,

Andrea Kopasis Efendi.

 

CEBELİLÜBNAN SANCAĞI MUTASARRIFLARI:

Vasa Paşa

Naum Paşa,

Yusuf Franko Paşa.

 

 Sevgili okurlarım,

 Sizin anlayacağınız;

Maliyesi, hariciyesi, tarımı, madenleri ve mülkiyesi gayrimüslimlere bırakılmış; sadece devletin başında bir İslâm Halifesi (!) vardı, o kadar..!!

 

ŞİMDİ ANLADINIMIZ MI ATATÜRK'ÜN KİMLERİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU..! ?

 

Kaynak kitap:

KUNERALP, Sinan,

Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali,

Prosopografik Rehber,(İstan. İsis Yayınları 1999