SANSÜR'TÜK!

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :09.06.2022 10:14

En zengin dillerden, güzel Türkçe'den

Güzel sözü unutmuşa (?!) vah ki vah

Söylemi önceden tartıp, ölçmeden

İncitici (!!) yol tutmuşa vah ki vah

 

İstismar ederken, inancı, dini

Korkuyla donatıp (!!) hayaletini

Hünerden sayarak (!!) hakaretini

Milletine doğrultmuşa vah ki, vah

 

Sevgili okurlarım,

Asırlardan bu yana, söylenegelen bir özdeyişimiz var: "Geçmez akçe, kem söz sahlblne aittir." diye...

Partili C.B'nın, 2013'de yaşanan "GEZİ OLAYLARI"na katılan kadınlara gönderme yaparak, kullandığı kelimeyi, zikretmekten hicap duyduğum için, bahse konu "o malum kelimeyi" hece bölmesi yaparak "SANSÜR'TÜK" şeklinde irdelemek istedim:))

Yine de telafuz ederken, gayrıihtiyari olarak rahatsızlık duyuyorum..!!

İşin bir başka ucubeliği ise, bu hakaret içeren kelimeyi zikreden Partili C.B'nın, haberini ekranlarına ve sütunlarına taşıyan, "havuz beslemeli" televizyonların ve aynı frekanstaki yazılı basının, haberlerini olağan karşılamış olmasıdır:))?! Yani, muhalif televizyon ve gazetelere ceza vermede şahin  kesilen RTÜK'ün, havuz beslemeli" televizyonların ve aynı frekanstaki yazılı basının, kabahatlerini, duyma ve hissetme melekesini yitirmiş görüntüsü vermesidir:))?!

Elbette ki bu çiftestandart yaklaşım, asla iyi niyet göstergesi olamaz..!!

Değer yargıları yalama olmuşa bizim köyde "ÇAPSIZ" derler. ..

*

Sevgili okurlarım,

Kullandıkları dilin, vatandaş dili olmadığını bile isteye kullanan Partili C.B'nın, hakaret içeren bu ve benzeri sözcükleri kullanması, her ne olursa olsun, asla kabul edilemez..!!

Sözlükteki karşılığı:

"Aynı anda birden fazla kişiyle gönül eğlendiren kadın... Kaba hayat kadını" geçen " o kelime" nin Partili C.B'nı tarafından kullanılması karşısında toplumun tepkisine birlikte tanık olduk..!!

*

Ülkemin başka rahatsızlıklarından biri ise, RTÜK'ün güdümlü ve yanlı kararlarıdır..!!

Şöyle ki,

Partili C.B'nın, hakaret içerdiğini bile isteye, kullandığı bu kelimenin geçtiği haberi yayınlayan televizyon kanalları yerine, maazallah, sadece muhalif kanallar yayınlamış olsaydı, kallavi cezalar peşi peşine çoktan gelmişti..!!

Ama ne gariptir ki, tüm yayın organlarından yayınlandığı için teğet geçti...

Zira RTÜK'ü, şimdiye kadar tek taraflı kesen giyotin görüntüsü verdi..!!

Sizin anlayacağınız, "İKTİDAR AYARLI" çalışan RTÜK, her fırsatta, AKP güdümlü (?!) hareket edercesine, muhalif kanallara (Tele-1,Halk TV. KRT, FLASH TV.) ve muhalif yazılı basına, doğrudan veya tevil yoluyla, gerekçeler yaratarak "kapatma veya en üst sınırda para cezasını" kesen kuruluş olarak bilindi...

Hülasa RTÜK, bu baskıcı ve despot davranışı ile halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne, demokrasiye darbe vururken, ülkeye ciddi manada zarar verdiğini göz ardı edebiliyor..!!

AKP'nin tetikçisi gibi davrandığına örnek teşkil eden iki olaydaki tutumunu ortaya koyarak bu günkü cümlelere noktayı koyalım:

OLAY 1: CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidarı suçlayan konuşmalarını verdiler diye, adı geçe muhalif Kanallara haksız, hukuksuz bir yaklaşımla ağır para cezaları yağdıran RTÜK:

OLAY 2: Partili C.B'nın, 2013'de yaşanan "GEZİ OLAYLARI"na katılan kadınlara gönderme yaparak, " o talihsiz kelimeyi" ve hakaret içeren benzeri kelimeleri konuşmasından geçirmiş olmasına rağmen, üç maymunu oynamayı tercih edebildi:))?!

*

Sevgili okurlarım,

Akla, vicdana, hukuka aykırı bu halinden dolayı, mutlaka hesap vereceği günlerin olacağına inanıyorum...

Yani, "keser döner, sap döner, RTÜK'te hesap döner!!

Sürçü halini sürdüren, SANSÜR'TÜK'ü, Allah ıslah etsin, demekten başka da bir şey gelmiyor insanın aklına:??!!

ALLAH ISLAH ETSİN..!!