SÖZÜN BAYATLAMIŞI:))?!

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :23.11.2022 09:26

Sevgili okurlarım,

Sosyal medyadan tuhaf bir tweet gözüme ilişiverdi..!! Yanlış mı okudum, diye tekrar okudum, maalesef aynıyla vaki..!!

Ne diyor Ali Erbaş:

"Ezan okunduğunda gençler okuldaysa

Bu doğru değil. İzinleri var camiye gelsinler. Camilerimiz sadece namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Hocalarımız dersler veriyor, bunlar boşa gitmesin."

Sorarız Erbaş'a:"Yoksa bu da mı, davulunu çaldığın partiye taraftar toplama daveti..?!

Yapma ERBAŞ..! Gençlere bari okullarını çok görme..! Cemaat sıkıntısı mı çekiyorsunuz:))?!

*

Sevgili okurlarım,

ALİ ERBAŞ'tan, öğrencileri okullarından rahat bırakmasını ve cevap bekleyen şu soruları yanıtlanmasını isteyelim:

 

Sevgili okurlarım,

Emevi İslam anlayışına göre yol izleyen DİYANET’in ve siyasi iktidarın; 25 milyon Alevi vatandaşı ve diğer azınlıkları yok sayarken (?!) onların vergilerinin de olduğu bütçeden ayrılan rıza dışı ödeneğin, helal edilmesini beklemek  mümkün müdür?!

Dahası 120 bine varan ve tek tip personelden oluşan kadrosuyla DİYANET’in ülke bütünlüğünü, hakkı, hukuku ve adaleti temsil ettiğini kimse söyleyemez..!

.. Ve Toplumun geneline hitap edemez hale getirilmiş olan Diyanet’in sarfına 2023 yılı bütçesinden ayrılan takribi 32 milyar TL.de rızalık ve hakkaniyet aramak hakikati inkar etmek olur..!

Bildiğimiz kadarıyla güven duyulmayan, itibar edilmeyen ve şüpheyle bakılanlara muteber diyebilir meyiz..!!

Cevapsız kalacağını bile bile sorarak, bir bakıma safdillik yapmış olmamı sevgili okurlarım mazur görsün..!!

 

***

"ÇOK ŞÜKÜR ALEVİYİM...

CEMEVİM İBADETHANEMDİR"

diyen bir Can'dan Erbaş'a

 

TEMBİH

Bir kez kul hakkı yemişsen

Sancımsın, karın gazımsın

Beni inkar eylemişsen

Şüphe düşmüş namazımsın

 

Helallik isteyen değilsen

Nahak olmaya meyilsen

Haramiler meclisiysen

Uyaranın aymazısın

 

"Yapma, etme!" desek boşa

Cevaz verirsin nahoşa

Benzedikçe sen sarhoşa

Sirkin düşen cambazısın

 

Bir Müslüman tembihim bu

 

Uymadıkça çekmeyin Hu

Sana "şu" diyen oldu mu

Talep etmezin arzısın