TOKİ, MOKİ, HOKUS, POKUS İŞLER..!!

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :14.01.2023 00:58

Bu kaçıncı yalan, kaçıncı maval

Söyleyenler değil, sayan yoruldu

Asılsız, insafsız, dipsiz martaval

Söyleyenler değil; yalan yoruldu

 

Ne metreler ölçer, ne kantar tartar

Kuyruklu yalalanın boyutu artar

"Yeter artık!" dedik; olmaz bu kadar

Sağlarla birlikte ölen (!) yoruldu

 

"Hoki, moki, hokus, pokus" icraat

Sirkate ayarlı (?!) kirli şecaat

Kul aldatan, hepsi yalan (?!) ifşaat

Sabah, akşam şahit olan yoruldu

 

Abdesti şüpheli (?!) mimli hocadan

Hakikat gizleyen, (!) kirli geceden

Örümcek (?!) kafadan, fikri cüceden

Bırakın diriyi (!) ölen yoruldu

*

Sevgili okurlarım,

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (sav) "Ben İlmin Kalesiyim, kapısı ise Ali'dir" buyurduğu, Hz Ali'nin, aklı ve ilmi esas alarak, mealen adeta "adrese teslim" ettiği: "Aynı kişiye veya zümreye tekraren aldanmışsanız, kabahati başka yerde değil, bizatihi kendinizde arayın" özdeyişini, naçizane kendine düstur edinenlerdenim ..!!

O kadar isabetli, o kadar yerinde bir özdeyiş tir ki, zamana yenik düşmeyen, aklı ve izanı esas almış olan nadir darb-ı mesellerdendir.

Zira, aynı kişilere veya zümrelere tekraren adanmışlık, hiç bir zaman hayra alamet olmaz..!

Onlar ki, ahmaklığın da ötesine geçerek, "keşkelerle, eyvahlarla" ömürlerini  anlamsızlaştırıp, heba ederler:))?!

*

Sevgili okurlarım,

Mütedeyyin milletin temiz duygularını şahsi ikballeri için (?!) 20 yıldır istismar eden anlayış, bununla da yetinmeyip, ülkede ne kadar milli kazanımlar, ülkede ne kadar beytülmal var ise, neredeyse tamamına yakınını "gargaratül ganimet" yoluyla kendilerine ve müştemilatına "mülk eden" AKP, istismarda hudut tanımayan bu yönüyle günümüzde olduğu gibi, tarihin sayfalarında da "haramiler dönemi" olarak anılacaktır:))

Şimdiye değin neler deyip, neler (?!) yaptıklarını saymaya kalksak, rakamlar acze düşer:))

Meselenin en düşündürücü yanı ise, " TOKİ, MOKİ, HOKUS, POKUS" yöntemine dahi "inanç entarisi" giydirip aldatmalarına hız vermesidir..!!

İnanç İstismarını alenileştiren AKP'nin bu gidişatında zarar gören ve sadakalık noktaya gelen kısım insanların, gördükleri zararları, ahmakça "KADER"e bağlamaları ise, meselenin en düşündürücü yanıdır:))?!

*

 "Siz şu kardeşinize yetkiyi verin, bakın ülkeyi bu kardeşiniz nasıl uçuracak" diyerek, aldıkları yetki ile 20 yıllık iktidarlarında ortaya koydukları "marifetleri" birlikte hatırlamaya çalışalım:

* Mücahit geldiler, müteahhit oldular..!

* "Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar (3Y)'yi ortadan kaldıracağız, dediler; tam aksine (3Y)'yi;" Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar, Yürütme, yargısızlık, yalancılık" tan oluşan "6Y" ye çıkardılar..!

İşte yaptıkları:

* Tarımı, hayvancılığı bitirdiler...!?

* Sanayiye kilit vurdular,..!?

* "5'li çeteyi" İhya etmek gayesiyle, müşteri garantili, uçak inip kalkmayan havaalanları yaptılar...!?

* "Geçmeyenlerden daha fazla ücret alınan."müşteri garantili" köprüler, tüneller yaptılar... Cumhuriyetin kazanımlarını, yandaşlarına kelepir niyetine peşkeş çektiler...

*  " 5'li dinazora, İngiliz Mahkemelerini yetkili kılarak milyar dolarları  boca ettiler...Ve halen etmekteler..!?

*  Kul hakkından ve liyakatten dem vurup,  10 bin AKP'li hakim-savcı atladılar, yargıyı "yarma yarma" yardılar ve adalete güveni yok ettiler..!?

* 10 hastane parasına "Müşteri garantili" bir şehir hastanesi yapılmasının ülke yararına olmadığına yönelik uyarılar yapan muhalefeti dikkate almayan iktidar, aynı hesapsızlığı ısrarla sürdürürler..!?

* 13 şehir hastanesi için 2022'de ödenen kira ücreti, 7 milyar dolardır.

Bu parayla, 500 yataklı ve 5 yıldızlı asgari 40 , azami 50 hastane yapılabilirdi.

* Çalışma ortamları bozulan, bilhassa uzman hekimlerin, ülkeyi terketmelerine "GİDERLERSE GİTSİNLER" karşılığı verip   hastaneleri doktorsuz bıraktılar..!?

* Türkiye’den ayrılan doktor sayısı 10 yıl öncesine göre 50 kat arttı.

Türk hekimlerinin yaşadığı sorunlar ve beyin göçü, dünyanın en prestijli tıp dergisi The Lancet’te makale olarak yayımlandı. Bu yılın ilk 7 ayında bin 402 doktorun ülkeyi terk ettiğine yer verilen makalede, bu yıl sonuna kadar sayının 3 bine ulaşmasının beklendiği belirtildi. Türkiye’den ayrılan doktor sayısının 2012’ye göre 50 kat arttığının altı çizildi.

* TL. yi, dünya paralarının karşısında, dibe vurdurdular ve yerlerde sürünür hale getirdiler..!?

* Eğitimde de, sürekli geri gidildi ve üçüncü dünya ülkelerinin gerisine düşüldü. Fen liseleri ve Fen fakülteleri kapatılırken, İmam hatip Liselerinin ve ilahiyat fakültelerinin çoğalması yönünde tercih kullandılar..!?

* Ülkemizde halen 82 hukuk fakültesine rağmen, 98 ilahiyat ve bir o kadar da İslami ilimler fakültesi bulunmaktadır.

İlahiyata 17 180 öğrenci kayıt yaptırırken, İlahiyata 33 202 kayıt yaptırıldı. Hülasa son 9 yılın tablosuna baktığımızda, hukukçu dan, doktordan, öğretmenden, mimar dan, mühendisten fazla din adamı mevcuttur. Bu kadar din adamına ülkenin ihtiyacı var mı??

* Diplomasi hataları nedeniyle, dış dünyanın, itibar etmediği ülke haline gelindi..!?

* Ege'de 18 adaya Yunan bayrağı dikilmesine etkili duruş sergilenemedi..!?

*  TOKİ, toplumun öncelikli ihtiyaçlarını esas almayıp, örneğin 99 sağlık ocağına karşılık 912 cami inşa ederken, okul inşaasına önem vermeyi göz ardı etmekten geri durmadı. .!?

* Millet iradesinin yansıtıldığı yerel ve genel seçimlerde sandık hilesini alışkanlık haline getirdi..?!

* Ülkede orta tabakayı "sadaka toplumu"na dönüştürdü:))?!

* Hukuk dışı oyunlarla, demokratik kazanımları, "kayyum" ucubesi ile gasp etmeyi olağanlaştırdı..!?

Burada, ara verelim ve yaklaşan seçimlerde halen milletten bir avans daha talep etme pişkinliğine PES Kİ PES?! "diyerek, son sözü milletin sağduyusuna bırakalım:))?!