TÜRKİYEM VE 77'LİK "DONUK ZEKA" HALİ.! 1

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :26.12.2022 13:44

Ortadan kalktı ki, orta tabaka

İkiye katlanan (!) açlar avazda

Gurultulu karın, çürümüş yaka

Haramiler köşkte, millet ayazda

 

Sadakaya muhtaç olan milletim

Açlıktan (!?) uykuya dalan milletim

Ete, süte hasret kalan milletim

"Kimse Yok mu?!" demektedir enkazda

 

Sevgili okurlarım,

Korkusuz Yazarı Can Ataklı'nın, Rabia Gürer Gürkan'ın bilimsel makalesinden aldığını ifade ettiği pasajların içeriğine ben de göz attığımda, doğrusu benim de dikkatimi celbeden hususlar oldu..!

Yazı konusu, başlıkta da olduğu gibi,

"ZEKA ve IQ" kavramları ile ilgili...

Okuduktan sonra, "ZEKA ve IQ" kavramlarını daha detaylı bir şekilde, irdeleme ihtiyacı duyup, kaynaklarına baş vurdum...

.. Ve

* IQ nedir?

* Zeka nın başka adı nedir?

* Akıl ve zeka arasındaki fark nedir?

* Zekânın kaynağı nedir?"

kavramlarını kendi erişimlerimle görmek istedim...

Sevgili okurlarım,

 "IQ" sembolünün bilimsel tanımını;

standardizasyonu yapılmış olan zekâ testlerinden alınan bir nevi zekâ puanı olarak okudum...

Ayrıca, "IQ"; kavramı; matematik becerisi, dil yeteneği, hafıza ve mantık yeteneği, analitik düşünce kabiliyeti, bilgi işleme süresi gibi içinde pek çok skoru barındırdığı,

beynin, sürekli kendisini yeniden biçimlendirmesinde ve gelişmesinde, inanılmaz bir yetiye sahip olduğunu,  öğreteceklerimizden daha çok yanımızdakilerden öğreneceklerimizin olduğunu ifade etmektedir.

İnsanın bilgi edinmesini ve doğru ile yanlışı ayırt etmesini sağlayan anlama yetisi olan  zekânın, hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenen karmaşık bir yapı olduğu ifade edilmekte.

Burada, illiyeti sebebiyle, Amerikalı Girişimci, Yazar ve Filozof Jim Rohn, bir savında şöyle diyor: "İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır." sözü isabetli ve doğrudur."

Akıl ile zekânın farkına gelince;

Akıl yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneği olup insan olgunlaştıkça gelişir. Zeka ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Yani akıl ile zeka tam örtüşen kavramlar değildir..

*

"IQ" bakımından Ülkemin, 198 ülke sıralamasında;  "DONUK ZEKA, SINIR ZEKA" ya karşılık olan 77.sırada yer almış olduğunu gördüğümde, kahredip hayıflanmakla birlikte, Afrika bedevileriyle aynı ortamda yaşadığımızın psikolojisine kapılmadım desem yalan olur..!?

 

Sevgili okurlarım,

Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Türk Milletini; "zeki, çevik ve yaratıcı" olarak betimlemesini dikkate alarak, bu hazin ve düşündürücü (?!) sonucu okuduğumda kahroldum..!!

.. Ve geçen haftalar, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın, kamuoyunu bir hayli meşgul eden ve tevil yoluyla sağa sola çekiştirilerek, tutuklanmasına neden olan: "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.. Ekmeğin sağlığa zararlı olduğunu, fazla tüketilmesi halinde insanlara zarar vereceğine dikkat çekmek istedim." ifadesini çağrıştırdı.!

Avrupa Obezite Kongresi'nin raporunda;

Obezite bakımından, Avrupa ülkeleri arasında ülkemizin ilk sırada yer aldığı; Türkiye'de her üç yetişkinden 2'sinin fazla kilolu" obez" olduğu ve şişmanlık faktörünün zekayı düşürmekte birlikte daha bir çok hastalığa davetiye çıkardığı" ifadesi; Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın ifadesi; 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' maddesiyle ilişkilendirilerek Şafak vakti evinde derdest edilip tutuklanmasına, Sayın Kolivar'a alenen yapılmış haksızlık demek yerinde olur..!

Şimdi, hep birlikte, ülkemizi de dahil ederek; Avrupa Obezite Kongresi'nin raporunun ;"IQ" seviyesi karşılık skalasına bakalım:

PUAN ARALIĞI    KARŞILIĞI

0-   24                    Zihinsel Engelli

25- 44                    Öğretilebilir Zihinsel Eng.

45- 75                    Eğitilebilir Zih. Engelli

76- 89                    Donuk Zeka - Sınır Zeka

                               (Maalesef buradayız!)

 90-  110                 Normal Zeka

111- 129                 Parlak Zeka

130- 160                Üstün Zeka

160 ve Üstü  Dahilik

DEVAMI YARIN...