TÜRKLERE DE PEYGAMBER GÖNDERİLECEK ŞARTLAR OLUŞUYOR

  • Yazar :ALİ DAL
  • Eklenme Tarihi :09.09.2022 13:17

 Akılla, bilimle, Hak'la olanlar

"Peygamberler kendi geldi" demezler

Cahiliye döneminden kalanlar

"İlim, irfan zail oldu" demezler

 

Peygamberler yağsa ıslah olmaza

İtibar etmezler sünnete, farza

Ömrü tüketirken nafile (?!) keza

"Gafletten ömrümüz soldu" demezler

 

Zulmü yaşam tarzı yapmış olanlar

Kul yapısı taşa tapmış olanlar

Yolun eğrisine sapmış olanlar

"Yaratan, peygamber saldı" demezler

 TÜRKLER’E NEDEN PEYGAMBER GÖNDERİLMEDİ?

Sevgili okurlarım...

Sevgili mütedeyyin insanlar...

Köşe yazılarımın, dikkatli ve devamlı okurlarından olan dostlarımdan (Ezdeşir Özdemir/Nevzat Kavun)dan aldığım  "Tekke'den meclis'e sıra dışı bir Çelebinin anıları" başlıklı iletiyi; "tarihe düşülmüş not" değerinde görüp,  özüne zarar vermeksizin redakte etmekle birlikte, kendi yorumumu da katıp daha fazla dostla paylaşmak istedim...

Veled Çelebi İzbudak'ın kaleminden çıkma ANEKDOT ŞÖYLE BAŞLAYIP BİTMEKTE:

Milli konulara ziyadesiyle önem veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tarih ve dil hususlarına azami duyarlılığı, öne çıkan özelliklerinden olduğunu biliriz...

Zaman zaman Çankaya’daki, toplantılarında davetli olarak bulunurdum...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Din ve tasavvuf konularına dair ilgimi biliyordu. Bundan dolayıdır ki, arzuları üzerine Türk Dil Kurumu'nda aktif görev almıştım.

Yine bir gün bir araştırma toplantısındayken, birden Gazi Mustafa Kemal Atatürk bana:

- "Size, sormak istiyorum: Bir ülkeye veya bir millete Allah neden peygamber gönderir?" dedi...

Bu manidar sorunun cevabını önce hafsalamda olgunlaştırdıktan sonra:

- "Paşam; bir ülkede, bir millette veya kavimde  benimsenmiş ilahi emirler, ahlaki nizam ve inançsal değerler yok olmuşsa, onları doğru yola sevk için Allah tarafından peygamberler görevlendirilir. Bütün semavi kitapların birleştiği gerçek budur.." dediğimde, derinden nefes alışını ve yüzündeki o memnuniyet ifadesini elle tutar gibiydim:))

Bir müddet sonra:

-" Evet... Çok haklısınız. İşte bu sebepledir ki, Yüce Yaratan, Türk milletine ve ülkelerine  peygamber göndermek gereğini duymamıştır. Çünkü Türk milleti, İslamiyet'ten çok çok önce vahdaniyet (Tek Tanrı) inancına sahipti ve hiçbir devirde ahlak yapısını kaybetmedi, özünden sapmadı..... Ve İnsanoğlunun yaptığı putlara da tapmadı... Eğer Türkler Müslüman olmasaydı, İslamiyet, Musevilik gibi sadece bölgesel bir din olarak kalırdı... Araplar topraklarında üç semavi din peygamberinin gelmesiyle övünürler ve üstünlük iddia ederler ve bizim bundan mahrum olduğumuzu ima ederler.. !!

Aslında Türk milleti olarak, hiç bir devirde ahlaki, inançsal ve insani yönden bir peygamberin gelmesini gerektirecek derecede çöküntü yaşamamıştır... Bu da Türk milletine Yüce Yaratanın ilahi takdiri ve tasdikidir. Çünkü hangi peygamberin, nerede, hangi kavme gönderileceği sadece O'nun takdiridir.

Bu nedenledir ki, bilhassa din adamlarımızın milletimize bu gerçekleri anlatmaları asıl Görevleridir... Bu görevi layıkı veçhile, yani doğru ifadelerle, doğru zamanda, doğru şekilde yerine getirilmekte midir..! "

Veled Çelebi İzbudak

Veya Mehmet Bahaeddin Veled ya da Bâhâi, (Türk dil ve ed. bilgini, şair, milletvekili.)

16 Temmuz 1869 - 4 Mayıs 1953

Sevgili okurlarım,

... Aziz milletim;

Bahse konu tarihi anekdot, mealen böyle...  Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa'nın (sav) ; Tüm peygamberler gibi Arabistan çöllerinde gönderilmeleri, üç semavi dinin peygamberleri gibi, sadece Arap aleminin övüncü ve artısı olamaz..! Bu hususta Araplar, bilhassa Türk Milletine ve diğer milletlere karşı üstünlük taslayamazlar..! Zira, bu hususta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, meseleye noktayı şöyle  konymuştur:

"Yüce Yaratan, Türk milletine ve ülkelerine  peygamber göndermek gereğini duymamıştır. Çünkü Türk milleti, İslamiyet'ten çok çok önce vahdaniyet (Tek Tanrı) inancına sahipti ve hiçbir devirde ahlak yapısını kaybetmedi, özünden sapmadı..... Ve İnsanoğlunun yaptığı putlara da tapmadı... Eğer Türkler Müslüman olmasaydı, İslamiyet, Musevilik gibi sadece bölgesel bir din olarak kalırdı..."

Netice olarak, peygamberlerin; ıslah olmaz, ikna olmaz ve puta tapan kavimleri ıslah etmek için buralara indiğini, bu ise o kavimlere övünç kaynağı olamaz..!! Zira, orta çağ saplantılığı, puta tapış hali, riya, taciz, tecavüz, sapkınlık, istismar, inkar gibi olumsuzlukların ıslahı için, tüm peygamberlerin Arabistan çöllerine indirilmiş olması, övüncün değil, olsa olsa azgınlığa Hakk yoluyla müdahale işareti olur..!! Ki, halen de bu kanı, silinmiş değil..!

TÜRKLERE DE PEYGAMBER GÖNDERİLECEK ŞARTLAR OLUŞUYOR:))?!

 20 yıllık AKP TEK KİŞİLİK iktidarının, Atatürk Türkiye'sinde, felce uğrattığı eğitim anlayışında;  "İmam Hatiplerin ötesini geçecek eğitime sıcak bakılmaması, hatta engellenmeye çalışılmasının başka türlü izahı olamaz..

İSLAM'ın ve Kur'an'ın zinhar kabul etmeyeceği, hatta lanetleyeceği her gün başka ucubeliklere ve her gün başka  sapkınlıklara, bağnazlıklara tanık olmaktayız..!! Bilhassa analarımızı, bacılarımızı, yani kadınlarımızı aşağılayan, hakaretin de ötesine geçen beyanatlar hayra alamet görünmüyor..!!

Bu talihsizliklerin, bu hadsizliklerin ve bu hezeyanların, Anayasal olan ve 8 bakanlık bütçeyi yöneten Diyanet İşleri Başkanlığının, hatta DİB Başkanının, ilgisi ve bilgisi dahilinde sürüp gitmesi, pek yakında yüz bulan güruhlarca caddelere, sokaklara dökülerek, "ŞERİAT İSTERÜK..!! ŞERİAT İSTERÜK..!!" çığırtkanlığı duyarsanız şaşırmayın..!! Bunun üzerine, yıllardan bu yana, yine aynı DİB'in haberdar olduğu, taciz, tecavüz, sapkınlık ve akıl almaz, mide kaldırmaz istismarları da dikkate aldığımızda, yeni bir Arap Vahasının oluşmakta olduğunu görmekteyiz..!!?? Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa'nın son peygamber olduğunu bir an unutuversek; "YÜCE YARATAN, ISLAH İÇİN TÜRKLERE DE PEYGAMBER GÖNDERMEK ÜZERE..." diyecek olaylar yaşanmakta..!!

EYVAH EYVAH..!!

EY AZİZ ATAMIZ, BU ORTAÇAĞ BAĞNAZLIKLARI VE SAPKINLIKLARI SENİN VE KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞLARININ, BU MİLLETE EMANET ETTİĞİNİZ TÜRKİYE'DE BUNLAR YAŞANMAKTA..!! AMA UMUDUMUZU HALEN KORUMAKTAYIZ.!! YAKLAŞMAKTA OLAN GENEL SEÇİMDE İNATLA UYANIK KALAN TÜRK MİLLETİNİN FERASETİ VE KARARLI DURUŞLARIYLA BU ORTAÇAĞIN AYAK SESLERİNİ HEPTEN SİLECEĞİZ.. YARIN, BELKİ DE YARINDAN YAKIN BİR ZAMAN DA..!!

Bütün peygamberler, bütün nebiler

Azgınlaşmış ırka (!!) kavime iner

Cehalet, sapkınlık ve daha neler

"Herkes ettiğini buldu" demezler

 Dini tezgah tezgah pazarlayanlar

Bilmeli ki, Allah, peygamberler var

Son nefese değin gafil olanlar

"Doğanın hepsi de öldü" demezler

 Hülasa, bu alem oldu olalı

Bir kararda sürdü, hali ahvalı

Dünyada kalırken dünyanın malı

"Bu kez sıra bize geldi" demezler