HATAY’IN KALKINMASINDA MUHTARLARIN ROLÜ

  • Yazar :Hamza Özgün
  • Eklenme Tarihi :24.06.2022 10:17

Seçilmiş yönetici ve aynı zamanda kamu görevlisi olan muhtarların halk ile iç içe olmaları kalkınma ve sosyal uyumun sağlanmasında bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Görev yaptıkları bölgelerin sorunları ve çözümleri hakkında ilk elden bilgi sahibi olmalarının yanı sıra yerel yönetim ve kamu kurumları ile iç içe olmaları da muhtarlara toplumsal refah düzeyinin artırılmasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Yukarıdaki düşünceler ışığında Hatay’da muhtarlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenleyerek, konum ve işlev olarak sayılamayacak kadar avantajlara sahip olan muhtarların bu özelliklerini etkili ve yoğun bir şekilde kullanabilmeleri katkı sağlayabiliriz.

Muhtarlarımız bu eğitimlerde edinecekleri bilgi, beceri ve tecrübeler ile en küçük yerleşim birimi olan mahallelerden itibaren Hatay’ın kalkınmasına katkı sağlayabilirler.

Hataylıların idari ve hukuki işlerini kolaylaştırarak halkın kamu ile sağlıklı bir şekilde iletişim kurması ve çalışabilmelerine destek olabilirler.

Bu eğitimlerde muhtarlarımız güncel olay ve mesleki yenilikleri takip ederken meslektaşları ile iletişim kurabilme ve iş birliği yapabilme gibi yetenekleri de güçlenecektir.

Muhtarlara yönelik olarak verilecek eğitimler ile aşağıda belirteceğimiz hususlarda Hatay’ın kalkınmasına destek olunabileceği düşüncesindeyiz.

Muhtarların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanacaktır.

Kamu ve yerel kaynakları daha optimum kullanılacaktır.

Kamu ve sivil toplum iş birliğini daha da işlevsel bir hale gelecektir.

Yöresel doğal ve kültürel imkânları yerinde değerlendirecektir.