ÇAĞDAŞ MEDENİYETİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ OLARAK 'GAZETE'

  • Yazar :Mehmet BİLGEHAN
  • Eklenme Tarihi :25.07.2022 10:40

Gazeteler, yüzyıllar boyunca günün önemli olaylarını bildiren haberler sunan bir formatta gelişmiş millî ve yerel basın olarak tarihimizde yer almıştır. 

Gazetelerin bu formatı 19. yüzyılın başlarında yaygınlaşmıştır.

Gazeteler birinci derecede yayınlarını günlük haber döngüsü üzerine kurgulamıştır.

20. yüzyıl ve takip eden günümüze kadar belirli bir günde ne olduysa, olan olayların, durumların haberi gazetede basıldı ve ertesi gün okuyuculara ulaştırıldı.

Gazeteler, olaylara, durumlara dayalı olarak onların hikâyelerini anlatan haber modelini yarattı.

Gazeteler, düşünceleri, fikirleri olan insanların yazılarını yazarak bir anlamda düşünceler, fikirleri halka ulaştırdı ve bunları tarihe kaydederek topladı ve derledi.

Gazetenin yarattığı formatla birlikte söz uçtu ama gazete yazısı kaldı.

Evet, “Söz uçar, yazı kalır.” ifadesinin ispatı gazetelerdir.

Gazeteler olayları, durumları, bilimi, siyaseti, şekillenen demokrasiye ve bunlarla ilgili olayları topladı ve derledi.

Gazeteler haberleri kendi toplumuna yaydı.

Gazeteler, olayları, fikirleri, düşünceleri ve gelişmeleri başkalarına ileten yazılı kitle iletişim aracı oldu.

Böylece, yazılı basın nitelemesi içinde gazeteleri belirleyen önemli bir niteleme oldu.

Gazeteler aklınıza gelebilecek her çeşit haberi topluma ulaştıran aktüel, günlük değerleri halkın bilgisine sunan yazılı kitle iletişim aracıdır.

Gazeteler sadece olayları haberleştirmedi, bazen olayların üzerine giderek özellikle adalete yardımcı oldu.

Çözülemeyen meseleleri takip ederek çözümsüzlükler çare aradı, çoğu zaman da çözümler üretti.

Gazeteler kamuoyunu aydınlattı, topluma yol gösterdi.

Gazeteler bir kitle iletişim aracı olarak taze ve doğru haberleri, fikir ve düşünceleri basılı olarak halkımıza nakletti.

Bu yönüyle gazete, 19.ncu yüzyıldan itibaren çağdaş medeniyetimizin oluşmasında, gelişmesinde vazgeçilmez bir unsur oldu.

Evet, gazete çağdaş medeniyetimizin vazgeçilmez önemli bir unsurudur.

Yazılı ve basılı gazetelerin içerik, tasarımları haber kuruluşlarının, ajansların ortaya çıkmasıyla kendi formatını daha da güçlendirdi.

Gazete açısından değişmeyen iki şey var: Gelir kaynaklarının dayandığı reklam ve ilan.

Gazeteler iktisadî sunumuyla haberleri satabilme sanatı olarak kendine gelir yaratan önemli bir ticari kuruluş oldu.

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelik insanın kültür yaratması ve kültürü biriktirmesidir.

Gazetelerin yazılı basın olarak en belirgin özellikler kültür üretme ve kültürü derleme özelliğidir.

Dünyanın ilk gazetesi Pekin'de Milattan sonra 5. yüzyılda yayına başlayan: Tsing Pao'dur.

O tarihten itibaren diğer kavimlerin gazeteleri birer kitle iletişim gazetesi formatına dönüşerek çağdaş medeniyetin önemli ve vazgeçilmez bir unsuru haline geldiler.

Kitle iletişim araçları: Bilgi verme, ikna etme, toplumsallaştırma, eğlendirme ve dünyayı, ülkeyi, gelişmeleri hatta ürünleri ve malları tanıtma gibi temel işlevlere sahiptir.

Kitle iletişim araçları: Toplumun dikkatini odaklaştırdığı ufkudur.

B. Franklin 2008’de . “The future of newspapers. Journalism Studies” yayınladığı yazısında belirttiği gibi: “Gazeteler, dünyanın gelişen olaylarının uzun analizlerini sunan ve haber değeri taşıyan insanları, şirketleri ve sosyal eğilimleri öne çıkaran ve aynı zamanda giderek daha fazla fotoğrafa öncelik veren mizanpajlara ağırlık veren haber dergileri gibi haline geliyor. Gazeteler her geçen gün kendi formatına, farklı bir şekil katarak estetik bir dergiye dönüşüyorlar.” demektedir.

Gazeteler, bilgi derinliğini, analizlerini ve kapsamını güçlendirerek kendilerini farklılaştırıyorlar her geçen gün daha olumlu yönde farklılaştırıyorlar.

Gazeteler çağdaş bir unsur olarak çağın teknik gelişimlerine da ayak uydurarak gelişiyor.

Gazeteler, okuyuculara önemli kamu olayları hakkında arka plan, bakış açısı ve yorum sağlamayı amaçlayan makalelerle de olaylara açıklayıcı referanslar sunuyor.

İnsanlık, tarih boyunca toplumsal iletişimin karakterinde ortaya çıkan dört temel devrime şahit olmuştur: Gazeteler, konuşma, yazı, matbaa, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri gibi önemli aşamalarını en iyi kullanan bir değerlerdir.

GAZETELER, ÇAĞDAŞ MEDENİYETİMİZİ İLMEK İLMEK NAKIŞ GİBİ DOKUYAN VE GELİŞTİREN ÖNEMLİ BİR VAZGEÇİLMEZİMİZDİR.