HAYATINI SUYA YAZAN BÜYÜK BİR YÜZÜCÜ KAMİL KÖSEOĞLU (4)

  • Yazar :Mehmet BİLGEHAN
  • Eklenme Tarihi :20.06.2022 10:23

Köseoğlu, hem eğitimci hem de sporcu yönüyle; “sınıf öğretmeni”, “antrenör” ve ilerleyen yaşına rağmen hala bir “sporcu” kimliğine sahip.

Köseoğlu, spora başladığı ilk yıllarda; Hatay’da Sırrı Durmuşoğlu, Abdullah Zafer ve Uğur İskender gibi yüzücülerin yüzme camiasına kazandırılması Hatay’da yüzme sporu alanında örnek alınabilecek      kişiliklerin yetişmesine neden olduğunu ve bu isimlerin, hem o gününü gençliği için hem de onların arkasından gelenler için ilerleyecekleri yolda bu ışık olduklarını söylüyor.

Evet, kapalı yüzme havuzu imkânının olmadığı bu yıllarda o günün gençliğine zor şartlarda şampiyonluk kazanılabileceğini gösteren bu isimler Hatay için umut ışığı olmuştur.

Bugünlerde de Köseoğlu’nun ve aynı ekipten Haşmet Akseven’in Hatay’da Türk çocukları ve Türk gençleri için umut ışığı olduğunu söyleyebiliriz.

Köseoğlu, bugünlerde aynı zamanda “Master”lerde hem ilimiz Hatay’ı hem de ülkemiz Türkiye’yi gururla temsil ediyor.

Sınıf öğretmenliğinden emekli olduktan sonra eğitimci yönünü antrenörlüğe odaklayan Köseoğlu, geleceğimizin teminatı Türk çocuklarını ve Türk gençlerini hedef kitlesine almış ve onları geleceğin şampiyonları yapmak için çalışıyor.

Tabiî bu kapsamda ileride “öz yaşam öyküsü”nden bahsetmeyi düşündüğüm diğer bir yüzücü kardeşimiz “Haşmet Akseven” halen Köseoğlu gibi bu alanda Türk çocuklarına ve Türk gençlerine aynı nesil olarak hizmet etmektedirler. Bunu da zikretmeden geçemeyeceğiz.

Evet, “Akseven” ve “Köseoğlu”, Türk yüzme sporuna hizmete devam ediyorlar.

Her ikisi de: Türk çocuklarının ve Türk gençlerinin sporla sağlıklı, çalışkan ve disiplinli olmaları için çalışıyor.

Her ikisi de Hatay’da yeni nesillere “yüzme” öğretme görevini üstlenenmişler.

Bu arada Köseoğlu bize biraz da “yüzme” kavramının ne olduğu üzerinde durmakta yarar olduğunu belirtiyor.

Evet, bir kavram olarak yüzme dediğimizde, anlamamız gereken; suyun yüzeyinde ya da içerinde ileri yöne hareket etmeyi sağlayan hareketlerin bütünüdür.

Bir egzersiz türü olarak “yüzme”, diğer spor dallarından farklı yönlere sahip…

Yüzme sporunun egzersiz olarak, diğer sporlardan en belirgin farkı: Suyun üzerinde kalmak için kolların ve bacakların aynı anda veya ayrı ayrı kullanılması ve yatay hareketin sağlanması için enerji harcanmasıdır.

Bizce önemli diğer farklar, suyun içinde harekete engel olan sürtünmeyi yenmek veya en aza indirmek için gereken etkenlerdir.

Evet, ayrıca suyun solunum üzerinde nefes alıp vermeyi zorlaştıran baskı etkisi olduğundan bu hareketle birlikte ritmik olarak nefes almayı otomatik hale getirmek gerekli…

Sonra, belli bir mesafeyi yüzmek için gereken enerji aynı mesafeyi koşmak için gereken enerjinin dört katı olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

Bir spor branşı olarak yüzme sporunda sportif verimin elde edilebilmesi için sporcu adayının küçük yaşlarda spora başlaması, iyi teknik bilgisi olan bir antrenör tarafından çalıştırılması, aile ve okul çevresinden destek alması gerekmektedir.

Bir yüzücü yüzme sporunda başarılı olmak istiyorsa kaliteli antrenman programları ile düzenli antrenman yapması, dinlenmesine ve beslenmesine çok dikkat etmesi gerekir.

Bir spor olarak yüzme bütün spor dallarının temelini teşkil eden bedeni ve ruhi özellikleri geliştirme imkânı sağlayan ana spor dallarından biridir.

Özellikle; beceri, koordinasyon, dayanıklılık, sürat, çabukluk, esneklik ve hareketlilik özellikleri geliştirilerek kendine güven duyma, dostça oynama ve yarışabilme davranışları kazandırır.

Aynı zamanda yüzme; bireyin zihinsel, psikolojik, sosyolojik, fizyolojik olarak gelişmesine yardımcı olur.

Bu kapsamda Köseoğlu’nda yüzmenin bir aktivite olarak, insan organizmasının alışmadığı ve diğer spor disiplinlerine göre normal olmayan bir ortamda, su içinde ve normal olmayan bir pozisyonda (horizantal) yapıldığına dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Evet, Köseoğlu’na göre; yüzme, fiziksel kuvvet, teknik, beceri ve koordinasyonu gibi birçok faktörü içinde bulunduran bir spor branşı…

Köseoğlu bu faktörleri, kas türleri, kas kuvveti, antropometrik etkenler, esneklik, kasların gevşeme yeteneği, psikolojik etkiler, kasların ısıtılması ve kas yorgunluğu olarak sıralıyor.

Köseoğlu, yüzme sporuna çok küçük yaşlarda başlanabileceği ve çok ileri yaşlara kadar sürdürülebileceği, sağlıklı zamanlarda yapılabileceği gibi sakatlık iyileşmelerine de katkısı olabileceği, engelli insanların da kolaylıkla yapabileceği temel bir spordur olduğu noktasını dikkatlerimize sunuyor.

Köseoğlu’na göre, bütün dünya, yüzme sporunun öneminin her geçen gün biraz daha farkına varıyor ve günümüzde;. dinlenme, spor, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla yüzmeyi tercih eder hale geldiklerini ekliyor.