YEREL BASIN VE MİLLİ BASIN HAKİKATİN MÜJDECİSİDİR

  • Yazar :Mehmet BİLGEHAN
  • Eklenme Tarihi :21.07.2022 12:15

Milli, Yerel basın ve görsel medya milletinin hizmetinde olduğu için hakikatin müjdecisi olmak zorundadır.

Türk millî, yerel ve görsel basın, milletine toplumun sorunlarını en doğru biçimde yansıtmaya çalışan sorumlu kuruluşlardır.

Evet, millî, yerel ve görsel basın; dediğimizde, aklımıza hemen kitle iletişim araçları gelir.

Kitle iletişim araçları dediğimizde Televizyon, radyo, gazete ve dergi…

Kitle iletişim araçlarının temel amacı, ülkede ve dünyada neler olduğuna dair mesajları iletmektir.

Kitle iletişim kurumları, ülkeden ve dünyadan haberlere dayalı olarak Türk milletine mesaj verir.

Kitle iletişim kurumlarında: Başta gazetelerde köşe yazıları, akademik dergilerdeki bilimsel yazılar ve televizyondaki aktüel tartışma programları günlük olaylarla ilgili toplumun fikir kazanması için gayret eder.

Evet, kitle iletişim kurumları, bu sayede, Türk milletinin gazete köşelerinden, fikir tartışmalarından milletimizin eğitimine katkıda bulunurlar.

Kitle iletişim kurumlarının sosyal sorumluluğu gereği faaliyetleri sırasında hakikatin müjdecisi olmak gelir.

Kitle iletişim kurumları, milli ve insani değerlerin tanıtılmasında çok önemli rollere sahiptir.

Kitle iletişim kurumları,  ülkemizde özellikle şehirlerde yerel basınımız, milli basınımızla birlikte milletimizin hem geçmişinin, hem şimdisinin aynası olmuştur.

Evet, millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları, ülkemizin, şehirlerimizin geçmişinin ve bugünün hakikatinin aynası olduğu gibi, geleceğin hakikatinin da aynası olacaktır.

Millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları, şimdiyi gelecek için kayıt altına alır.

Millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları insanlara yüksek idealler aşılamaya çalışır.

Millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları bu anlamda görevi topluma yol göstericiliktir.

Evet, millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumlarının; millî uyanış, milletimizde öz farkındalık sağlarken hakikatin müjdecisi olmak gibi bir sorumluluğu vardır.

Milli Basın, Yerel Basın ve hülasa Türk Basını, milletimizin özgürlük hayallerinin çimentosudur.

Millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları manevi değerlerinin korunmasına, kültürlerinin gelişmesine, ileri kamuoyu ve milli bilincin oluşmasında en önemli katkıyı sağlar.

Ülkemizde millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları, haber ajansları, televizyon ve radyo şirketleri, internet kaynakları, günümüz toplumunun haber ihtiyacını karşılarken hakikatin müjdecisi olduğunun sorumluluğunda kişilerin elinde olmalıdır.

Millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları; topluma haber sunma görevlerinin yanında aynı zamanda millî bir toplumun inşasında aktif katılımcılar olarak milletimizin bilgi ihtiyaçlarının karşıladıklarını hiçbir göz ardı etmeden sadece hakikatin müjdecisi olma zorunluluğu vardır.

Topyekûn Türk Basın ve gazetecilerimiz tarafsızlık, yüksek milli bilinç ve vatanseverlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olarak, ifade ve haber alma özgürlüğüne sadık kalarak, mesleğin kötüye kullanılmasına engel olmalıdır.

Gazeteciler, milli dayanışma ruhunun ve hoşgörünün güçlenmesinde, demokratik bilincin, siyasi kültürün geliştirilmesinde sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir.

Gazeteciler, milli, manevi ve evrensel değerlerin korunması ve yaygınlaştırılmasında hassas olmalıdır.

Meslek olarak gazetecilik siyasete bulaşmamalı, muhalefet gibi davranmamalıdır.

Devletimiz de devletin imkânlarını, yerel ve milli basının gelişmesindeki mesleğin önündeki güçlükleri kaldırmalıdır.

Devletimiz de kitle iletişim kurumlarının maddi ve teknik tabanının güçlendirilmesi için elinden gelen her türlü hibe dâhil destek vermelidir.

Kitle iletişim araçlarının asla başka ülkelerin fonlarıyla desteklenmesine izin verilmemelidir.

Millî ve Yerel Basın, kitle iletişim kurumları, televizyon, internet vb. kanallarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin uygulanmasının teşvik edilmesi başta devlet kurumlarının ve özel teşebbüs ve vakıfların temel görevidir.

Devlet kurumları, Yerel kurumlar başta belediyeler ile Millî ve Yerel Basın de diğer kitle iletişim kurumlarıyla arasında etkin işbirliğinin geliştirilmesi çok önemlidir.

Bu arada, gazetecilerin mesleklerinde profesyonel ve sorumlulukla mesleğinin bilincinde olması gerekir.

Evet, dahası da gazetecilerin, görsel yayın muhabirleri için daha verimli koşullar yaratılması da önemlidir.

Son olarak ifade edelim: Gazetecilik mesleğinin güçlendirilmesi ve gazetecilerin görsel yayın muhabirlerinin ve her kademedeki teknik elamanların sosyal güvencelerinin devletin teminatına alınması çok önemlidir. Hakikatin müjdecisi olan ya da olmaya çalışan Millî, yerel basın ve diğer kitle iletişim kurumları milletimizin ve devletimizin yüz akı kuruluşlar olduklarını bilmek zorundadır.