İKNA GÜCÜNÜ KULLANIN

  • Yazar :Mehmet MISIRLI
  • Eklenme Tarihi :24.09.2022 10:48

Her insanın kendince bir kabiliyeti vardır. Bunlardan biri de ikna gücü. İkna kabiliyeti en çok iş bulma ve işvereni ikna etme konularında önemli yer tutuyor.

Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan ve hem iş hem de özel yaşantımıza yön veren temel davranış biçimlerinden biri olan ikna, doğru kullanıldığında başarının de en temel unsurlarından biri. Karşısındaki kişinin fikirlerini, düşüncelerini, eylemlerini ve kararlarını değiştirmeye ve yeniden düşünmeye razı etmek olarak ifade edilen ikna, iletişim dünyası içerisindeki en güçlü silahlardan da biri sayılıyor. İletişim uzmanları ve profesyoneller, farklı yöntemler kullanılarak başkalarını ikna etme yeteneğinin artırılabileceğini ve bu yolla özellikle iş dünyasında çok daha başarılı bir kariyere doğru geçiş yapılabileceğini söylüyorlar.

Karşındaki kişiyi ikna etme ve onun vardığı yargıları değiştirebilme, tamamen psikolojik ve zihinsel süreçleri içeren bir durumdur. Bunun için öncelikle iletişim kurduğun kişinin zihinsel direncini kırmak ve iki kişiyi ortak noktada buluşturmak önemlidir. Duyguların ve algının eşit düzeye çekilmesi için beden dili başta olmak üzere empati kurma, etkin dinleme, motive etme gibi iletişim becerilerinin kullanılması gerekir. Bu yolla karşıdaki kişinin kararını sorgulaması ve seninle aynı düzeye gelmesi sağlanabilir. İkna etmenin birincil kurallarından biri aynı anlayış ve seviyede duyguların birleştirilmesi ve zihnin sanki tek bir kişi gibi düşünmesini sağlamaktır. Bunu başarabilmek için de karşıdaki kişinin bilinmesi, tanınması, kararlarını neye göre ve nasıl verdiğinin anlaşılması gerekir.

Genel olarak iletişimin ve özel olarak da iknanın en temel unsurlarından biri de güvendir. Bir kişi ancak güvendiği ve kendisini güvenilir bir ortamda hissettiği zaman kendisini açar. İkna süreci de bunun peşinden gelir. Güven ise açık olmaktan, açık iletişim kurmaktan, doğal ve sade olmaktan, içten davranmaktan kaynaklanır. Güvenilir bir insan portresi çizmek, iknanın temel psikolojisinin de en önemli parçalarından biridir. Bunun için sen de karşındakini ikna etmek için güvenilir bir insan portresi çizmeli ve bunu tüm karakterinle karşı tarafa hissettirmelisin.

İkna süreçlerini iyi yönetebilmek ve karşındakini dilediğin karara doğru çekebilmek için yapman gerekenlerden biri de itiraz noktalarını çok iyi çözmektir. Birçok kişi bunu bilinçli olmadan, sadece duygu ve düşünceleri ile yaparken kimileri de daha profesyonelce bir süreç izleyerek itirazlarla gerçekleştirir. Bunun için karşındakinin neden “hayır” dediğini çok iyi anlamalı, bunu anlayabilecek kesinlikte ve açıklıkta iletişim kurmalı ve ikna sürecini bunun üzerine kurmalısın. Bir kişinin neden “hayır” dediğini bildiğinde bunu “evet”e çevirmek çok daha kolay olacaktır. Zaman zaman bu bariyerin üstünden gelebilmek için geçmişe dair bazı bilgilere de sahip olman ve itiraz noktalarını doğuran unsurları bilmen de önemlidir. Bunun için, özellikle iş dünyasında yapacağın karşılıklı görüşmelere hazırlıklı gitmen ve bir miktar araştırma yapman faydana olacaktır. Aslında her itiraz, gerekli şartlar sağlandığında “evet”e dönebilecek bir ikna sürecini takip edebilir.