BİRİKİM YAPMANIN YOLLARI

  • Yazar :Mustafa Sağlam
  • Eklenme Tarihi :30.04.2022 12:34

Girişimciler, sahip oldukları hayallerini önce iş fikirlerine dönüştürmek, ardından da bu fikirleri somutlaştırarak ticarileştirmek için çok aşamalı ve zaman zaman da zorlu süreçlerden geçerler. Zihinlerinde oluşturdukları planı, doğru adımlar ve stratejilerle hayata geçirirken aynı zamanda düşünmeleri gereken en önemli noktalardan biri de gelecekleri için birikim ve tasarruf yapmaktır. Hem yeni işin heyecanı hem de ilk başlardaki maddi ve manevi zorlu virajlar içerisinde bu nokta zaman zaman atlanabilmektedir.

Girişimcilerin tasarruf ve birikim yapmalarını sağlayacak en önemli noktalardan biri de gelir-gider dengelerini çok iyi analiz etmeleridir. Birçok girişimci işin verdiği heyecanla genel resmi tam göremeyebilir ve bu da hem öngörülemeyen harcamaların yapılmasına hem de gereksiz yerlere bütçe ayrılmasına neden olabilir. Bunun önüne geçmek ve tasarruf için bir miktar bütçe ayrılmasını sağlamak için şirketin giderlerini iyi analiz etmek, gelen bütçeyi ve kazançları kayıt altına almak, harcamalara bakmak ve bu denge içerisinde hangi noktadan tasarruf edilip bununla da birikim yapılacağını belirlemek bir girişimci için en hayati noktalardan biridir.

Şirketler de yeni bir start-uplar da birçok noktada harcamalar ve yatırımlar yapmak zorundadırlar. Enerji harcamaları, kargo giderleri, benzin masrafları, araç kiralamaları vb. kalemlerin birçoğu toplandığında aylık ciddi miktarlarda bir bütçeye karşılık gelebilmektedir. Bunun için her bir harcama ve gider kalemini düzenli olarak gözden geçirmek, bunları optimize ederek hangi noktalarda kısıntıya gidileceğini belirlemek, tasarruf yapılabilmesini de sağlayan ana unsurlardan biridir. Buralardan ayrılacak bütçeler çok rahatlıkla tasarruf ve birikim yapılması için kullanılabilir.