BİR MESLEĞİN DOĞUŞU

  • Yazar :
  • Eklenme Tarihi :07.11.2022 11:46

Yaşadığımız dünyada bütün meslekler ihtiyaçlardan doğmuştur. Bazı mesleklerin geçmişi çok eski dönemlere dayanır (eczacılık, doktorluk, vb.) Bazı meslekler ise teknolojik gelişmelerle önemini yitirmiş ve kaybolmaya yüz tutmuştur (semercilik, nalbantlık vb.) Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler de yaşadıkları dönemlerin en popüler ve en ihtiyaç duyulan meslekleri idi bunu da unutmamak gerekir. Çünkü teknolojinin henüz gelişmediği eski dönemlerde insanların ihtiyaçlarını beden gücü ağırlıklı meslekler karşılamaktaydı. Evet eski dönemlerde popüler olan meslekler daha çok beden gücüne dayalı idi.

 

Abraham Maslow insanların ihtiyaçlarını temel ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçlar, lüks ihtiyaçlar olarak İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında 3’e ayırmıştır. Yeme, giyinme, barınma, sağlık, insanların temel ihtiyaçlarındandır. Temel ihtiyaçlar insanların yaşayabilmek için öncelikli olarak gidermeleri gereken ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçları karşılayan meslekler geçmişten günümüze teknolojik gelişmelere maruz kalsalar da kaybolmamıştır. Çünkü dünya yüzeyindeki insanların temel ihtiyaçları değişmemektedir. (Örneğin; yeme-fırıncılık, giyinme-terzilik, barınma-duvar ustalığı, sağlık-doktorluk vb.)     

Günümüzde ise eski dönemlerde yer alan bazı meslekler yavaş yavaş önemini yitirmektedir. Çünkü bu mesleklerin yerlerini teknoloji almaktadır. Daha çok el işçiliğine dayalı bu meslekler üretim maliyetlerinin en büyük kısmını oluşturan işçilik masraflarını daha aşağılara çekmek ve daha çok üretim yapmak maksadıyla icat edilen makinelere boyun eğmiştir. (Örneğin; halı dokumacılığının yerini halı fabrikalarının alması, ahşap el oymacılığının yerini ahşap oyma makinalarının alması gibi).

Fakat bir meslek var ki; yakın dönemde ortaya çıkmıştır. Yani teknolojinin var olduğu bu dönemde  ortaya çıkmış, popüler olmuş halen de yükselişini sürdürmektedir. Teknolojinin gelişimi ile birçok meslek kaybolmuş, kimi meslekler kaybolmaya yüz tutmuş, kimi meslekler ise güncelliğini koruma çabası vermektedir. Bu mesleğin yürütümünde hem beden gücü hem de teknoloji kullanılmaktadır.

MEZAR BAKIM ONARIMCILIĞI, artık bir meslek olarak ciddi şekilde telaffuz edilmektedir. Özellikle büyük şehirlerde önem kazanmış ve popülerliği halen artmaktadır. Bu mesleğin her hangi bir yasası ya da yasal dayanağı, kayıtlı olduğu bir odası bulunmamaktadır. O yüzden bu mesleği kendini bu işe yatkın hisseden insanlar icra etmektedir. Bu meslek de insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Özellikle büyük şehirlerde mezarlıklardaki kabir sayıları birkaç yüz bin ile ifade edilmektedir. Bu meslek daha çok maddi durumu yerinde olan ailelere hizmet vermektedir. Aileler yakınlarının kabirlerinin bakım onarımı yanında kabirlere birilerinin göz kulak olması, kabirlerdeki mermer ya da çiçeklerin korunması amacıyla mezar bakım onarımcıları tutmaktadır. Tabi kabrin üzerinin ve etrafının temizlenmesi, çiçeklerin sulanması da önem arz etmektedir. Aileler özellikle dini bayram günleri ve ölüm yıl dönümlerindeki kabir ziyaretlerine kalabalık gittiklerinden kabirle ilgili bu işleri mezar bakım onarımcıları ile çözmektedir.        

Mezar Bakım Onarımcılığı bu mesleği icra eden insanlar için ciddi gelir kaynağı olmaktadır. Bu mesleği icra eden insanlar bir kabrin bakımını yıllık 600-1.000 TL arasında yapmaktadır. Bu ücrete kabirde değişmesi ya da eklenmesi gereken her hangi bir aksamın bedeli dahil değildir. Ayrıca aile kabirlerinde kabir sayısına göre fiyat da şekillenmektedir. İşi bilen insanların yanında girişimci ruhlu bazı insanları bu meslek kendine çekmektedir. Dolayısıyla bu meslekte de rekabet mevcuttur. Diğer bir çok meslek dalında olduğu gibi fiyat politikası, reklam, sürümden kazanma gibi pazarlama fonksiyonları  bu meslekte de görülmektedir. Mezar bakım onarımcısı kendisine ait yapışkanlı kartvizitini bakmakla yükümlü olduğu kabrin mermerine yapıştırmakta, yakındaki başka kabirleri ziyaret eden diğer insanlar kartvizit vasıtasıyla mezar bakım onarımcısına ulaşmaktadır. Anlaşma sağlandığında mezar bakım onarımcısı öncelikle mezarın var olan halinin cep telefonu ile fotoğrafını çekmekte, tüm işleri bitirdikten sonra da yeni haliyle fotoğraf çekmekte her iki fotoğrafı da kabir sahibine göndererek müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmaktadır. Bazı mezarlıklarda mezar bakım onarımcılarının vergiye kayıt olmaları zorunlu tutulmuş ve kendilerine mezarlık giriş kartı verilmiştir.

Mezar bakım onarımcılığı henüz çok bilinen bir meslek olmasa da ihtiyaçları karşılamaktadır. İnsanların ihtiyaçlarında çeşitlilik arttıkça ya da teknolojinin gelişimiyle oluşan yeni düzen, ihtiyaçlara yönelik yeni meslekleri de beraberinde getirmektedir.

Bazı insanların yakınlarının kabirlerinin bakım onarım ve korunma ihtiyaçlarını gidermesi açısından, bazı insanlar için de gelir kapısı olması açısından mezar bakım onarımcılığı hitap ettiği her kesimin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Tabi profesyonelce icra edilmek kaydıyla.  Mesleklerin misyonu insanların ihtiyaçlarını karşılaması olmalıdır.